> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổng kết đợt khảo sát “Việc thực hiện Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổng kết đợt khảo sát “Việc thực hiện Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác”

14/11/2014
Chiều ngày 13/11/2014, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp tổng kết đợt khảo sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác”.

Qua khảo sát trực tiếp tại UBND huyện Chư Pưh, UBND huyện Chư Păh, Sở Nội vụ và khảo sát qua báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cho thấy: Từ ngày 01/01/2011 đến nay tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học cho 198 thạc sĩ, 50 chuyên khoa I, 02 chuyên khoa II và 03 tiến sĩ; đã giải quyết chế độ thu hút cho 255 người trong đó: 01 tiến sĩ, 04 chuyên khoa I, 92 thạc sĩ và 158 đại học loại giỏi, xuất sắc. Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và thu hút người giỏi, có trình độ cao là chủ trương đúng và lâu dài của tỉnh trong những năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định, số lượng tiến sĩ, thạc sĩ tăng lên, đã từng bước góp phần nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả của đội ngũ CBCCVC của tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn, tồn tại như: Chính sách thu hút của tỉnh chưa thu hút được lực lượng cán bộ khoa học, quản lý và lao động có trình độ, tay nghề cao; nhân lực có trình độ cao phân bổ không đồng đều giữa các ngành, các địa phương, phần lớn tập trung ở thành thị và trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Chính sách thu hút chưa cụ thể hóa những ngành nghề mà tỉnh còn thiếu, thật sự có nhu cầu; chưa phân loại rõ ràng trường công lập, ngoài công lập, loại hình chính quy, không chính quy. Hiện nay chất lượng đào tạo giữa các loại hình đào tạo, giữa các trường công lập và dân lập còn có sự chênh lệch, số lượng sinh viên tốt nghiệp một số trường dân lập đạt loại giỏi, xuất sắc nhiều so với trường công lập tạo sự lệch pha trong quá trình thu hút sinh viên thực sự giỏi, xuất sắc về công tác tại tỉnh, bên cạnh đó kế toán trường học cũng không nhất thiết phải là người có trình độ cao và được hưởng chính sách thu hút.

Tại buổi họp, Đoàn khảo sát cũng đã thống nhất các kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh trong thời gian tới./.
Thu Trang

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổng kết đợt khảo sát “Việc thực hiện Nghị quyết số: 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác”

14/11/2014
Chiều ngày 13/11/2014, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp tổng kết đợt khảo sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác”.

Qua khảo sát trực tiếp tại UBND huyện Chư Pưh, UBND huyện Chư Păh, Sở Nội vụ và khảo sát qua báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cho thấy: Từ ngày 01/01/2011 đến nay tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học cho 198 thạc sĩ, 50 chuyên khoa I, 02 chuyên khoa II và 03 tiến sĩ; đã giải quyết chế độ thu hút cho 255 người trong đó: 01 tiến sĩ, 04 chuyên khoa I, 92 thạc sĩ và 158 đại học loại giỏi, xuất sắc. Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và thu hút người giỏi, có trình độ cao là chủ trương đúng và lâu dài của tỉnh trong những năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định, số lượng tiến sĩ, thạc sĩ tăng lên, đã từng bước góp phần nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả của đội ngũ CBCCVC của tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn, tồn tại như: Chính sách thu hút của tỉnh chưa thu hút được lực lượng cán bộ khoa học, quản lý và lao động có trình độ, tay nghề cao; nhân lực có trình độ cao phân bổ không đồng đều giữa các ngành, các địa phương, phần lớn tập trung ở thành thị và trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Chính sách thu hút chưa cụ thể hóa những ngành nghề mà tỉnh còn thiếu, thật sự có nhu cầu; chưa phân loại rõ ràng trường công lập, ngoài công lập, loại hình chính quy, không chính quy. Hiện nay chất lượng đào tạo giữa các loại hình đào tạo, giữa các trường công lập và dân lập còn có sự chênh lệch, số lượng sinh viên tốt nghiệp một số trường dân lập đạt loại giỏi, xuất sắc nhiều so với trường công lập tạo sự lệch pha trong quá trình thu hút sinh viên thực sự giỏi, xuất sắc về công tác tại tỉnh, bên cạnh đó kế toán trường học cũng không nhất thiết phải là người có trình độ cao và được hưởng chính sách thu hút.

Tại buổi họp, Đoàn khảo sát cũng đã thống nhất các kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh trong thời gian tới./.
Thu Trang