> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình sử dụng kinh phí GD & ĐT tại huyện Ia Pa.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình sử dụng kinh phí GD & ĐT tại huyện Ia Pa.

06/06/2013
Thực hiện kế hoạch giám sát tình hình quản lý và sử dụng kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo, việc làm và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 5/6 Ban Kinh tế - ngân sách - HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại UBND huyện Ia Pa.
Tại buổi giám sát, Đoàn đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí, chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, việc làm và dạy nghề trên địa bàn huyện từ năm 2010 - 2012 và việc triển khai thực hiện của năm 2013. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo, từ năm 2010 đến nay huyện đã chỉ đạo các trường từ mầm non đến trung học cơ sở huy động học sinh đến trường duy trì tốt sỹ số và rà soát các em trong độ tuổi phải đến trường. Tích cực tham mưu xây dựng cơ sở trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học và đồ chơi cho khối mầm non. Trong hơn 3 năm qua huyện nhận được hơn 4,8 tỷ đồng từ ngân sách mục tiêu quốc gia, phòng giáo dục và đào tạo huyện xem xét tình hình các trường phân bổ cho phù hợp, đảm bảo để duy trì đạt chuẩn phổ cập cấp xã. Bên cạnh chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện, chương trình tạo việc làm và dạy nghề cho người lao động ở các độ tuổi luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm. Trong 3 năm từ 2010 đến 2012 tổng số lao động trên địa bàn huyện Ia Pa có hơn 1 ngàn học viên được học nghề, trong đó hơn 870 học viên học nghề nông nghiệp. Các học viên tham gia được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đào tạo. Bên cạnh những mặt đạt được, huyện Ia Pa còn gặp nhiều khó khăn, là một huyện thuần nông, trình độ dân trí thấp, tập tục lạc hậu, chưa xem trọng việc học tập của con em. Số lao động nông thôn có việc làm đúng nghề sau đào tạo còn quá thấp chưa khuyến khích người lao động tham gia học nghề một cách tích cực./.                                   
Duy Linh

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình sử dụng kinh phí GD & ĐT tại huyện Ia Pa.

06/06/2013
Thực hiện kế hoạch giám sát tình hình quản lý và sử dụng kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo, việc làm và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 5/6 Ban Kinh tế - ngân sách - HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại UBND huyện Ia Pa.
Tại buổi giám sát, Đoàn đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí, chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, việc làm và dạy nghề trên địa bàn huyện từ năm 2010 - 2012 và việc triển khai thực hiện của năm 2013. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo, từ năm 2010 đến nay huyện đã chỉ đạo các trường từ mầm non đến trung học cơ sở huy động học sinh đến trường duy trì tốt sỹ số và rà soát các em trong độ tuổi phải đến trường. Tích cực tham mưu xây dựng cơ sở trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học và đồ chơi cho khối mầm non. Trong hơn 3 năm qua huyện nhận được hơn 4,8 tỷ đồng từ ngân sách mục tiêu quốc gia, phòng giáo dục và đào tạo huyện xem xét tình hình các trường phân bổ cho phù hợp, đảm bảo để duy trì đạt chuẩn phổ cập cấp xã. Bên cạnh chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện, chương trình tạo việc làm và dạy nghề cho người lao động ở các độ tuổi luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm. Trong 3 năm từ 2010 đến 2012 tổng số lao động trên địa bàn huyện Ia Pa có hơn 1 ngàn học viên được học nghề, trong đó hơn 870 học viên học nghề nông nghiệp. Các học viên tham gia được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đào tạo. Bên cạnh những mặt đạt được, huyện Ia Pa còn gặp nhiều khó khăn, là một huyện thuần nông, trình độ dân trí thấp, tập tục lạc hậu, chưa xem trọng việc học tập của con em. Số lao động nông thôn có việc làm đúng nghề sau đào tạo còn quá thấp chưa khuyến khích người lao động tham gia học nghề một cách tích cực./.                                   
Duy Linh