> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Giám sát công tác tuyển dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại Đak Đoa .

Giám sát công tác tuyển dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại Đak Đoa .

29/03/2022
Ngày 28-3, đoàn công tác do ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại huyện Đak Đoa.
 
Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa, toàn huyện hiện có 51 đơn vị trường và 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, trong đó 16 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 03 trường tiểu học và THCS, 14 trường THCS. Bậc mầm non có 154 lớp với 5.496 học sinh; Tiểu học 426 lớp với 13.734 học sinh; THCS 203 lớp với 8.597 học sinh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên 06 lớp với 190 học viên.

 Tổng số biên chế giao năm học 2021-2022 là 1.255 người, trong đó 1.203 biên chế viên chức; 52 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Trong năm học 2021-2022, huyện đã tiếp nhận 04 viên chức từ ngoài huyện chuyển đến; đồng thời chuyển công tác ngoài biên chế các trường 15 viên chức; giải quyết cho 07 viên chức nghỉ hưu, nghỉ thôi việc; điều động 03 viên chức giữa các trường trong huyện; biệt phái 14 giáo viên về các điểm trường để giảng dạy và quản lý.
 
 image001.jpg
Quang cảnh buổi giám sát. 
 
Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề như: Kế hoạch tuyển dụng đặc biệt là bậc tiểu học, chế độ cho giáo viên được điều động tăng cường; giáo viên dạy vượt định mức tiết dạy ở các trường vùng sâu, vùng xa; biệt phái giáo viên, vấn đề chuẩn hóa giáo viên và biện pháp giải quyết vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ…

 Qua giám sát cho thấy, huyện Đak Đoa đã quán triệt, triển khai đến các đơn vị trường học thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ viên chức; xây dựng đội ngũ viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn, đồng bộ về cơ cấu, trình độ, tính kế thừa giữa các thế hệ. Công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật, giải quyết các chế độ chính sách cho viên chức được thực hiện theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu công việc và phù hợp với từng đơn vị.

 Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thế Mạnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Đak Đoa trong việc bố trí cán bộ phù hợp với trình độ, chuyên môn; tỷ lệ học sinh đến lớp cao, đặc biệt là bậc học mầm non; tỷ lệ giáo viên trên lớp cả 3 bậc học thấp hơn so với các huyện; sắp xếp giáo viên giữa các trường có nhiều cố gắng. Đồng thời, chú trọng công tác điều động, luân chuyển giáo viên; kinh phí chi thường xuyên cho các trường phải đảm bảo. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ tổng hợp và trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.
Theo baogialai.com.vn

Giám sát công tác tuyển dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại Đak Đoa .

29/03/2022
Ngày 28-3, đoàn công tác do ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại huyện Đak Đoa.
 
Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa, toàn huyện hiện có 51 đơn vị trường và 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, trong đó 16 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 03 trường tiểu học và THCS, 14 trường THCS. Bậc mầm non có 154 lớp với 5.496 học sinh; Tiểu học 426 lớp với 13.734 học sinh; THCS 203 lớp với 8.597 học sinh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên 06 lớp với 190 học viên.

 Tổng số biên chế giao năm học 2021-2022 là 1.255 người, trong đó 1.203 biên chế viên chức; 52 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Trong năm học 2021-2022, huyện đã tiếp nhận 04 viên chức từ ngoài huyện chuyển đến; đồng thời chuyển công tác ngoài biên chế các trường 15 viên chức; giải quyết cho 07 viên chức nghỉ hưu, nghỉ thôi việc; điều động 03 viên chức giữa các trường trong huyện; biệt phái 14 giáo viên về các điểm trường để giảng dạy và quản lý.
 
 image001.jpg
Quang cảnh buổi giám sát. 
 
Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề như: Kế hoạch tuyển dụng đặc biệt là bậc tiểu học, chế độ cho giáo viên được điều động tăng cường; giáo viên dạy vượt định mức tiết dạy ở các trường vùng sâu, vùng xa; biệt phái giáo viên, vấn đề chuẩn hóa giáo viên và biện pháp giải quyết vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ…

 Qua giám sát cho thấy, huyện Đak Đoa đã quán triệt, triển khai đến các đơn vị trường học thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ viên chức; xây dựng đội ngũ viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn, đồng bộ về cơ cấu, trình độ, tính kế thừa giữa các thế hệ. Công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật, giải quyết các chế độ chính sách cho viên chức được thực hiện theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu công việc và phù hợp với từng đơn vị.

 Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thế Mạnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Đak Đoa trong việc bố trí cán bộ phù hợp với trình độ, chuyên môn; tỷ lệ học sinh đến lớp cao, đặc biệt là bậc học mầm non; tỷ lệ giáo viên trên lớp cả 3 bậc học thấp hơn so với các huyện; sắp xếp giáo viên giữa các trường có nhiều cố gắng. Đồng thời, chú trọng công tác điều động, luân chuyển giáo viên; kinh phí chi thường xuyên cho các trường phải đảm bảo. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ tổng hợp và trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.
Theo baogialai.com.vn