> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Giám sát hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn TP.Pleiku

Giám sát hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn TP.Pleiku

15/10/2019
Sáng 14-10, đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố.

image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. 
 
Hiện trên địa bàn TP. Pleiku có 16 trung tâm tin học, ngoại ngữ được cấp phép hoạt động, trong đó có 15 trung tâm tư thục, 1 trung tâm công lập. Nhìn chung, hoạt động của các trung tâm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; cơ sở vật chất, trang-thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học; đội ngũ giáo viên có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Ủy ban nhân dân TP. Pleiku cũng quan tâm chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các trung tâm tin học, ngoại ngữ thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài đang hoạt động giảng dạy tại các trung tâm.
 
Tuy nhiên, thành phố vẫn gặp một số khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra các trung tâm tin học, ngoại ngữ trên địa bàn. Cụ thể, các trung tâm hoạt động có tính chất đặc thù, việc chỉ đạo, quản lý hoạt động thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo; nhân sự thường xuyên thay đổi, có giáo viên người nước ngoài nên khó quản lý; sự phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh với thành phố chưa chặt chẽ trong việc thanh-kiểm tra các trung tâm…
Theo baogialai.com.vn

Giám sát hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn TP.Pleiku

15/10/2019
Sáng 14-10, đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố.

image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. 
 
Hiện trên địa bàn TP. Pleiku có 16 trung tâm tin học, ngoại ngữ được cấp phép hoạt động, trong đó có 15 trung tâm tư thục, 1 trung tâm công lập. Nhìn chung, hoạt động của các trung tâm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; cơ sở vật chất, trang-thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học; đội ngũ giáo viên có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Ủy ban nhân dân TP. Pleiku cũng quan tâm chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các trung tâm tin học, ngoại ngữ thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài đang hoạt động giảng dạy tại các trung tâm.
 
Tuy nhiên, thành phố vẫn gặp một số khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra các trung tâm tin học, ngoại ngữ trên địa bàn. Cụ thể, các trung tâm hoạt động có tính chất đặc thù, việc chỉ đạo, quản lý hoạt động thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo; nhân sự thường xuyên thay đổi, có giáo viên người nước ngoài nên khó quản lý; sự phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh với thành phố chưa chặt chẽ trong việc thanh-kiểm tra các trung tâm…
Theo baogialai.com.vn