> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Giám sát việc quản lý, sử dụng nhà vắng chủ tại thị xã Ayun Pa

Giám sát việc quản lý, sử dụng nhà vắng chủ tại thị xã Ayun Pa

10/05/2023
Ngày 10-5, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã Ayun Pa về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ (còn gọi là nhà ở cũ) đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn.
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND thị xã Ayun Pa. 

Theo báo cáo của UBND thị xã Ayun Pa, hiện địa phương có 8 cơ sở nhà ở cũ được xác lập sở hữu toàn dân với diện tích là 1.313 m2 trên tổng diện tích đất hơn 7.432 m2. Trong đó, thị xã quản lý 4 cơ sở nhà, đất và Sở Xây dựng quản lý 4 cơ sở nhà, đất. Để tăng cường công tác quản lý nhà vắng chủ, thời gian qua, UBND thị xã rà soát toàn bộ nhà ở đang cho thuê hoặc sử dụng không đúng mục đích chuyển giao toàn bộ quỹ nhà vắng chủ do địa phương quản lý về Sở Xây dựng nhằm tập trung về một đầu mối quản lý theo quy định. Với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở, UBND thị xã đã phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện tốt các quy định của Nhà nước đối với công tác quản lý nhà cho thuê, thực hiện thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, việc quản lý các căn nhà thuộc sở hữu nhà nước còn một số tồn tại, hạn chế như: các hộ thuê nhà phần lớn là hộ nghèo dẫn đến khó khăn trong công tác thu tiền thuê nhà. Bên cạnh đó, những ngôi nhà này thuộc diện chưa được cải tạo, xây dựng lại nên đã xuống cấp, chất lượng sử dụng thấp. Hầu hết hồ sơ pháp lý các căn nhà không đầy đủ nguồn gốc…
 
image003.jpg
Đoàn giám sát kiểm tra các căn nhà và đất do UBND thị xã Ayun Pa quản lý. 

Qua thực tế giám sát và báo cáo của UBND thị xã Ayun Pa, phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương đề nghị, thời gian tới, UBND thị xã Ayun Pa phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài chính rà soát các quy trình, thủ tục, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định tổ chức thực hiện đối với từng loại nhà; quy trình đẩy nhanh công tác bán đấu giá nhà thuộc sở hữu nhà nước, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, sở hữu nhà… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, không để tình trạng phát sinh thủ tục ngoài quy định. Tiếp tục tập trung phân loại từng nhóm đối tượng vướng mắc để có phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt nhằm tạo nguồn thu cho nhà nước, tránh tình trạng lãng phí.
Theo baogialai.com.vn

Giám sát việc quản lý, sử dụng nhà vắng chủ tại thị xã Ayun Pa

10/05/2023
Ngày 10-5, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã Ayun Pa về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ (còn gọi là nhà ở cũ) đã được xác lập sở hữu toàn dân trên địa bàn.
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND thị xã Ayun Pa. 

Theo báo cáo của UBND thị xã Ayun Pa, hiện địa phương có 8 cơ sở nhà ở cũ được xác lập sở hữu toàn dân với diện tích là 1.313 m2 trên tổng diện tích đất hơn 7.432 m2. Trong đó, thị xã quản lý 4 cơ sở nhà, đất và Sở Xây dựng quản lý 4 cơ sở nhà, đất. Để tăng cường công tác quản lý nhà vắng chủ, thời gian qua, UBND thị xã rà soát toàn bộ nhà ở đang cho thuê hoặc sử dụng không đúng mục đích chuyển giao toàn bộ quỹ nhà vắng chủ do địa phương quản lý về Sở Xây dựng nhằm tập trung về một đầu mối quản lý theo quy định. Với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở, UBND thị xã đã phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện tốt các quy định của Nhà nước đối với công tác quản lý nhà cho thuê, thực hiện thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, việc quản lý các căn nhà thuộc sở hữu nhà nước còn một số tồn tại, hạn chế như: các hộ thuê nhà phần lớn là hộ nghèo dẫn đến khó khăn trong công tác thu tiền thuê nhà. Bên cạnh đó, những ngôi nhà này thuộc diện chưa được cải tạo, xây dựng lại nên đã xuống cấp, chất lượng sử dụng thấp. Hầu hết hồ sơ pháp lý các căn nhà không đầy đủ nguồn gốc…
 
image003.jpg
Đoàn giám sát kiểm tra các căn nhà và đất do UBND thị xã Ayun Pa quản lý. 

Qua thực tế giám sát và báo cáo của UBND thị xã Ayun Pa, phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương đề nghị, thời gian tới, UBND thị xã Ayun Pa phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài chính rà soát các quy trình, thủ tục, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định tổ chức thực hiện đối với từng loại nhà; quy trình đẩy nhanh công tác bán đấu giá nhà thuộc sở hữu nhà nước, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, sở hữu nhà… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, không để tình trạng phát sinh thủ tục ngoài quy định. Tiếp tục tập trung phân loại từng nhóm đối tượng vướng mắc để có phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt nhằm tạo nguồn thu cho nhà nước, tránh tình trạng lãng phí.
Theo baogialai.com.vn