> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế tại huyện Mang Yang

Giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế tại huyện Mang Yang

19/08/2022
Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 18-8, đoàn công tác của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai do bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh về tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2020-2021 tại xã Đê Ar (huyện Mang Yang).
 
Trạm Y tế xã Đê Ar được xây mới năm 2020 với 9 phòng chức năng. Trạm có 1 y sĩ, 1 điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh, 1 dược đại học, 1 dân số viên, chưa có bác sĩ. 7 thôn, làng của xã đều có nhân viên y tế (đạt tỷ lệ 100%); 1 cô đỡ thôn bản. Trạm Y tế xã Đê Ar hiện chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã do một số tồn tại, vướng mắc như: thiếu nhân lực; tỷ lệ sinh con thứ 3 và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng vẫn còn cao; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt thấp…
 
 image001.jpg
Đoàn giám sát làm việc tại xã Đê Ar (huyện Mang Yang). 

Theo báo cáo, huyện Mang Yang có 12 trạm y tế xã, thị trấn. Có 9 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác y tế dự phòng, vệ sinh môi trường và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế luôn được triển khai thực hiện có hiệu quả. 100% Trạm Y tế các xã, thị trấn đều triển khai tốt các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng-chống HIV/AIDS trên địa bàn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cán bộ y tế xã được bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn chuyên môn hàng năm theo quy định. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của huyện đạt 87%.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Mang Yang nêu một số kiến nghị, như: xây dựng mới và sửa chữa các trạm y tế đã xuống cấp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Trạm Y tế xã: Hà Ra, Đak Ta Ley, Ayun, Đak Yă; bố trí nguồn kinh phí dự phòng mua thuốc cấp cứu cho các đối tượng không có thẻ BHYT, vật tư tiêu hao cho túi y tế thôn bản; xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng và rắn cho các trạm y tế theo đúng tiêu chuẩn…

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Võ Thị Bảo Ngân đề nghị Trung tâm Y tế huyện Mang Yang cần bổ sung, hoàn thiện lại báo cáo cụ thể hơn, làm rõ các tiêu chí chưa đạt cũng như các kiến nghị, đề xuất... Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh nhấn mạnh: Địa phương cần huy động các cấp, chính quyền phối hợp cùng ngành Y tế để can thiệp vào các chỉ số còn tồn tại như: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động của nhân viên y tế thôn bản, quan tâm công tác khám sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, tăng cường truyền thông để người dân tham gia BHYT đầy đủ…
Theo baogialai.com.vn

Giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế tại huyện Mang Yang

19/08/2022
Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 18-8, đoàn công tác của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai do bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh về tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2020-2021 tại xã Đê Ar (huyện Mang Yang).
 
Trạm Y tế xã Đê Ar được xây mới năm 2020 với 9 phòng chức năng. Trạm có 1 y sĩ, 1 điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh, 1 dược đại học, 1 dân số viên, chưa có bác sĩ. 7 thôn, làng của xã đều có nhân viên y tế (đạt tỷ lệ 100%); 1 cô đỡ thôn bản. Trạm Y tế xã Đê Ar hiện chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã do một số tồn tại, vướng mắc như: thiếu nhân lực; tỷ lệ sinh con thứ 3 và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng vẫn còn cao; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt thấp…
 
 image001.jpg
Đoàn giám sát làm việc tại xã Đê Ar (huyện Mang Yang). 

Theo báo cáo, huyện Mang Yang có 12 trạm y tế xã, thị trấn. Có 9 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác y tế dự phòng, vệ sinh môi trường và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế luôn được triển khai thực hiện có hiệu quả. 100% Trạm Y tế các xã, thị trấn đều triển khai tốt các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng-chống HIV/AIDS trên địa bàn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cán bộ y tế xã được bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn chuyên môn hàng năm theo quy định. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của huyện đạt 87%.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Mang Yang nêu một số kiến nghị, như: xây dựng mới và sửa chữa các trạm y tế đã xuống cấp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Trạm Y tế xã: Hà Ra, Đak Ta Ley, Ayun, Đak Yă; bố trí nguồn kinh phí dự phòng mua thuốc cấp cứu cho các đối tượng không có thẻ BHYT, vật tư tiêu hao cho túi y tế thôn bản; xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng và rắn cho các trạm y tế theo đúng tiêu chuẩn…

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Võ Thị Bảo Ngân đề nghị Trung tâm Y tế huyện Mang Yang cần bổ sung, hoàn thiện lại báo cáo cụ thể hơn, làm rõ các tiêu chí chưa đạt cũng như các kiến nghị, đề xuất... Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh nhấn mạnh: Địa phương cần huy động các cấp, chính quyền phối hợp cùng ngành Y tế để can thiệp vào các chỉ số còn tồn tại như: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động của nhân viên y tế thôn bản, quan tâm công tác khám sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, tăng cường truyền thông để người dân tham gia BHYT đầy đủ…
Theo baogialai.com.vn