> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Khảo sát việc thu-chi các khoản ngoài học phí tại Trường THPT Pleiku

Khảo sát việc thu-chi các khoản ngoài học phí tại Trường THPT Pleiku

03/10/2022
Chiều 3-10, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai tiếp tục làm việc với Trường THPT Pleiku về việc thu-chi các khoản ngoài học phí năm học 2021-2022 và đầu năm học 2022-2023.
 
Bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi khảo sát. Dự làm việc có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục chính trị và Giáo dục thường xuyên (Sở Giáo dục và Đào tạo); Ban Giám hiệu, bộ phận chuyên môn và Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của Trường THPT Pleiku.
 
 image001.jpg
Quang cảnh buổi khảo sát tại Trường THPT Pleiku. 
 
Báo cáo với đoàn khảo sát, thầy Nguyễn Đình Trung-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Năm học 2022-2023, toàn trường có 42 lớp với 1.961 học sinh (tăng 2 lớp, 47 học sinh so với năm học trước). Những năm qua, nhà trường thường xuyên cập nhật, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Sở GD-ĐT trong thực hiện các khoản thu-chi ngoài học phí.
 
Theo đó, năm học 2021-2022, nhà trường đã thống nhất thu các khoản: gửi xe học sinh, vệ sinh, nước uống, giấy thi và photo đề thi, khen thưởng học sinh, ghế ngồi cho học sinh lớp 10, tiền ôn tập thi tốt nghiệp lớp 12 và một số khoản thu hộ với tổng số thu hơn 2,3 tỷ đồng. Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng thu 52 triệu đồng (sau khi thống nhất với nhà trường) để hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Riêng đầu năm học 2022-2023, nhà trường dự kiến thu các khoản ngoài học phí theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT tại Công văn 2300/SGDĐT-KHTC ngày 7-9-2022.
 
Cũng theo thầy Trung, tất cả khoản thu đều có sự đồng thuận, thống nhất giữa nhà trường với phụ huynh trên tinh thần vận động tự nguyện, sử dụng tiết kiệm, đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động học tập, sinh hoạt của học sinh; tạo điều kiện cho hoạt động chung của nhà trường và không tạo dư luận xấu. Mọi nguồn thu-chi ghi rõ vào sổ sách kế toán, thủ quỹ, công khai tài chính hàng năm và có kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. 
 
Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn khảo sát và Ban Giám hiệu Trường THPT Pleiku đã cùng nhau làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu-chi các khoản ngoài học phí của nhà trường. Trên cơ sở đó, nhà trường cũng đề xuất danh mục các khoản thu, mức thu vừa đáp ứng nhu cầu của người học, vừa giúp đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục.
 
Kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Võ Thị Bảo Ngân chia sẻ với những khó khăn mà Trường THPT Pleiku đang gặp phải trong thu-chi các khoản ngoài học phí; đồng thời, đề nghị nhà trường thực hiện việc tạm thu các khoản trong năm học 2022-2023 theo Công văn 2300/SGDĐT-KHTC của Sở GD-ĐT trong khi chờ HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hướng dẫn cụ thể và lưu ý tạm thu không vượt quá mức thu của năm học 2021-2022, tinh giản mức thu tối đa có thể nhằm giảm áp lực cho phụ huynh.
 
Riêng các khoản thu hộ, nhà trường nên rà soát lại nhu cầu của phụ huynh để triển khai thu cho phù hợp, tránh lãng phí dẫn đến lạm thu. Đối với khoản thu ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 cần cân nhắc thu-chi cho phù hợp, tránh tạo ra dư luận xấu trong nội bộ giáo viên, phụ huynh. Các khoản thu do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu cần có sự đồng hành của nhà trường. Ban Giám hiệu cũng phải xây dựng kế hoạch vận động xã hội hóa mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học trong từng năm học và theo lộ trình.
Theo baogialai.com.vn

Khảo sát việc thu-chi các khoản ngoài học phí tại Trường THPT Pleiku

03/10/2022
Chiều 3-10, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai tiếp tục làm việc với Trường THPT Pleiku về việc thu-chi các khoản ngoài học phí năm học 2021-2022 và đầu năm học 2022-2023.
 
Bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi khảo sát. Dự làm việc có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục chính trị và Giáo dục thường xuyên (Sở Giáo dục và Đào tạo); Ban Giám hiệu, bộ phận chuyên môn và Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của Trường THPT Pleiku.
 
 image001.jpg
Quang cảnh buổi khảo sát tại Trường THPT Pleiku. 
 
Báo cáo với đoàn khảo sát, thầy Nguyễn Đình Trung-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Năm học 2022-2023, toàn trường có 42 lớp với 1.961 học sinh (tăng 2 lớp, 47 học sinh so với năm học trước). Những năm qua, nhà trường thường xuyên cập nhật, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Sở GD-ĐT trong thực hiện các khoản thu-chi ngoài học phí.
 
Theo đó, năm học 2021-2022, nhà trường đã thống nhất thu các khoản: gửi xe học sinh, vệ sinh, nước uống, giấy thi và photo đề thi, khen thưởng học sinh, ghế ngồi cho học sinh lớp 10, tiền ôn tập thi tốt nghiệp lớp 12 và một số khoản thu hộ với tổng số thu hơn 2,3 tỷ đồng. Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng thu 52 triệu đồng (sau khi thống nhất với nhà trường) để hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Riêng đầu năm học 2022-2023, nhà trường dự kiến thu các khoản ngoài học phí theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT tại Công văn 2300/SGDĐT-KHTC ngày 7-9-2022.
 
Cũng theo thầy Trung, tất cả khoản thu đều có sự đồng thuận, thống nhất giữa nhà trường với phụ huynh trên tinh thần vận động tự nguyện, sử dụng tiết kiệm, đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động học tập, sinh hoạt của học sinh; tạo điều kiện cho hoạt động chung của nhà trường và không tạo dư luận xấu. Mọi nguồn thu-chi ghi rõ vào sổ sách kế toán, thủ quỹ, công khai tài chính hàng năm và có kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. 
 
Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn khảo sát và Ban Giám hiệu Trường THPT Pleiku đã cùng nhau làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu-chi các khoản ngoài học phí của nhà trường. Trên cơ sở đó, nhà trường cũng đề xuất danh mục các khoản thu, mức thu vừa đáp ứng nhu cầu của người học, vừa giúp đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục.
 
Kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Võ Thị Bảo Ngân chia sẻ với những khó khăn mà Trường THPT Pleiku đang gặp phải trong thu-chi các khoản ngoài học phí; đồng thời, đề nghị nhà trường thực hiện việc tạm thu các khoản trong năm học 2022-2023 theo Công văn 2300/SGDĐT-KHTC của Sở GD-ĐT trong khi chờ HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hướng dẫn cụ thể và lưu ý tạm thu không vượt quá mức thu của năm học 2021-2022, tinh giản mức thu tối đa có thể nhằm giảm áp lực cho phụ huynh.
 
Riêng các khoản thu hộ, nhà trường nên rà soát lại nhu cầu của phụ huynh để triển khai thu cho phù hợp, tránh lãng phí dẫn đến lạm thu. Đối với khoản thu ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 cần cân nhắc thu-chi cho phù hợp, tránh tạo ra dư luận xấu trong nội bộ giáo viên, phụ huynh. Các khoản thu do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu cần có sự đồng hành của nhà trường. Ban Giám hiệu cũng phải xây dựng kế hoạch vận động xã hội hóa mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học trong từng năm học và theo lộ trình.
Theo baogialai.com.vn