> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Pleiku quản lý 11 nhà vắng chủ

Pleiku quản lý 11 nhà vắng chủ

12/05/2023
Ngày 12-5, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku liên quan đến kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ (còn gọi là nhà ở cũ) đã được xác lập sở hữu toàn dân. 
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND TP. Pleiku. 

Theo báo cáo, những năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các xã, phường thực hiện rà soát, phân loại, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu đề xuất UBND tỉnh xác lập sở hữu toàn dân đối với những căn nhà vắng chủ nhằm không để thất thoát, lãng phí. Hiện thành phố được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng 3 căn nhà. Ngoài ra, UBND các phường: Diên Hồng, Yên Đổ, Tây Sơn quản lý, sử dụng 8 căn nhà.

Tuy nhiên, một số trường hợp được xác định là nhà vắng chủ nhưng đang bị chiếm dụng, UBND thành phố đã xử lý nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Thành phố cũng đã chỉ đạo UBND các xã, phường nhiều lần làm việc với các chủ nhà nhưng chưa đồng thuận bàn giao lại. Cụ thể, UBND thành phố đã có nhiều văn bản gửi Sở Xây dựng về việc xử lý các căn nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, nhiều căn nhà không đủ điều kiện đảm bảo để Nhà nước thu hồi làm trụ sở hay công trình công. Việc duy trì các căn nhà trên để cho thuê không mang lại hiệu quả kinh tế, trong khi nhà ngày càng xuống cấp theo thời gian…
 
image003.jpg
Đoàn giám sát kiểm tra thực tế các nhà vắng chủ do UBND TP. Pleiku quản lý. 

Để khắc phục tình trạng trên, UBND thành phố đã phối hợp với Sở Xây Dựng, tham gia ý kiến về phương án sắp xếp nhà ở sở hữu nhà nước của Sở Xây dựng để hoàn chỉnh phương án trình UBND tỉnh xem xét; đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp các căn nhà xuống cấp, hư hỏng nhiều để tiếp tục cho thuê hoặc xem xét bán cho các hộ đủ điều kiện đang thuê theo quy định. Bên cạnh đó, để có cơ sở quản lý, tránh việc tranh chấp, khiếu kiện, UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng đo vẽ lại trích lục địa chính nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND TP. Pleiku cần có phương án tổng thể như sử dụng nhà làm mục đích công hay bán đấu giá. Đồng thời, HĐND thành phố cũng phải vào cuộc để thực hiện giám sát việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đo đạc lại các cơ sở nhà, đất đang quản lý để có con số chính xác, tạo thuận lợi cho việc xử lý đấu giá tài sản hay thực hiện quy hoạch trong thời gian tới.
theo baogialai.com.vn

Pleiku quản lý 11 nhà vắng chủ

12/05/2023
Ngày 12-5, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku liên quan đến kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ (còn gọi là nhà ở cũ) đã được xác lập sở hữu toàn dân. 
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND TP. Pleiku. 

Theo báo cáo, những năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các xã, phường thực hiện rà soát, phân loại, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu đề xuất UBND tỉnh xác lập sở hữu toàn dân đối với những căn nhà vắng chủ nhằm không để thất thoát, lãng phí. Hiện thành phố được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng 3 căn nhà. Ngoài ra, UBND các phường: Diên Hồng, Yên Đổ, Tây Sơn quản lý, sử dụng 8 căn nhà.

Tuy nhiên, một số trường hợp được xác định là nhà vắng chủ nhưng đang bị chiếm dụng, UBND thành phố đã xử lý nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Thành phố cũng đã chỉ đạo UBND các xã, phường nhiều lần làm việc với các chủ nhà nhưng chưa đồng thuận bàn giao lại. Cụ thể, UBND thành phố đã có nhiều văn bản gửi Sở Xây dựng về việc xử lý các căn nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, nhiều căn nhà không đủ điều kiện đảm bảo để Nhà nước thu hồi làm trụ sở hay công trình công. Việc duy trì các căn nhà trên để cho thuê không mang lại hiệu quả kinh tế, trong khi nhà ngày càng xuống cấp theo thời gian…
 
image003.jpg
Đoàn giám sát kiểm tra thực tế các nhà vắng chủ do UBND TP. Pleiku quản lý. 

Để khắc phục tình trạng trên, UBND thành phố đã phối hợp với Sở Xây Dựng, tham gia ý kiến về phương án sắp xếp nhà ở sở hữu nhà nước của Sở Xây dựng để hoàn chỉnh phương án trình UBND tỉnh xem xét; đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp các căn nhà xuống cấp, hư hỏng nhiều để tiếp tục cho thuê hoặc xem xét bán cho các hộ đủ điều kiện đang thuê theo quy định. Bên cạnh đó, để có cơ sở quản lý, tránh việc tranh chấp, khiếu kiện, UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng đo vẽ lại trích lục địa chính nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND TP. Pleiku cần có phương án tổng thể như sử dụng nhà làm mục đích công hay bán đấu giá. Đồng thời, HĐND thành phố cũng phải vào cuộc để thực hiện giám sát việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đo đạc lại các cơ sở nhà, đất đang quản lý để có con số chính xác, tạo thuận lợi cho việc xử lý đấu giá tài sản hay thực hiện quy hoạch trong thời gian tới.
theo baogialai.com.vn