> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Pleiku sử dụng, quản lý biên chế giáo viên hợp lý .

Pleiku sử dụng, quản lý biên chế giáo viên hợp lý .

11/04/2022
Ngày 8-4, đoàn công tác do ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại TP. Pleiku.
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi giám sát. 
 
Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku, toàn thành phố hiện có 82 đơn vị trường học (66 trường công lập, 16 trường tư thục), có 1.652 lớp với 58.593 học sinh. Cụ thể, bậc mầm non có 36 trường, 516 nhóm lớp, 13.849 học sinh; bậc tiểu học 27 trường, 732 lớp, 27.084 học sinh; bậc THCS 19 trường, 404 lớp, 17.660 học sinh.

Tổng số biên chế giao năm học 2021-2022 là 2.288 chỉ tiêu (2.224 biên chế; 64 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ) trong đó: bậc THCS có 39 cán bộ quản lý, 718 giáo viên, 87 nhân viên; bậc tiểu học có 69 cán bộ quản lý, 887 giáo viên, 99 nhân viên; bậc mầm non có 50 cán bộ quản lý, 294 giáo viên, 45 nhân viên.

Trong năm học 2021-2022, TP. Pleiku đã tiếp nhận, bố trí 28 viên chức giáo viên từ nơi khác về; cho chuyển công tác đi tỉnh khác 1 người; giải quyết cho 42 viên chức nghỉ hưu đúng độ tuổi; điều động nội bộ giữa các trường thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Pleiku là 40 giáo viên. Đồng thời, tăng cường nội bộ giáo viên giữa các trường tiểu học, THCS là 36 người với 266 tiết để tiết kiệm số biên chế và giảm số môn thừa-thiếu giữa các đơn vị trường học.
 
image003.jpg
 Ông Nguyễn Đình Thức-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku giải trình một số vấn đề đại biểu nêu tại buổi giám sát. 

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề như: Công tác kiểm tra, quản lý biên chế viên chức, đảm bảo nhân viên y tế tại các đơn vị trường học; tỷ lệ giáo viên trên lớp có nơi cao, nơi thấp; giáo viên chưa đạt chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ; phân bổ biên chế giữa các trường; dồn lớp, dồn trường tại các điểm trường; giải quyết vấn đề thừa-thiếu giáo viên cục bộ…

Qua giám sát cho thấy, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo được UBND TP. Pleiku quan tâm chỉ đạo và thực hiện đúng quy định của pháp luật; kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp, điểm trường hiện có theo hướng sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, giảm các điểm trường phân tán, tinh giản giáo viên không đáp ứng trình độ chuyên môn, sức khỏe yếu, cán bộ quản lý dôi dư; tiếp nhận, điều động viên chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công bằng.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thế Mạnh đánh giá: Việc điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp giáo viên tại TP. Pleiku khá chặt chẽ, phân bổ biên chế cho các đơn vị trường học khá sát, giải quyết chế độ vượt giờ, tăng giờ hợp lý. Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị thành phố cần chú trọng rà soát các điểm trường, đặc biệt là bậc tiểu học; duy trì sĩ số học sinh trên lớp; thực hiện xã hội hóa vùng thuận lợi, nhất là trường mầm non; ưu tiên biên chế cho giáo viên; bậc tiểu học ưu tiên cho giáo viên văn hóa; khắc phục vấn đề thừa-thiếu giáo viên cục bộ. Đối với những đề xuất, kiến nghị của thành phố, đoàn sẽ tổng hợp và trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.
Theo baogialai.com.vn

Pleiku sử dụng, quản lý biên chế giáo viên hợp lý .

11/04/2022
Ngày 8-4, đoàn công tác do ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại TP. Pleiku.
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi giám sát. 
 
Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku, toàn thành phố hiện có 82 đơn vị trường học (66 trường công lập, 16 trường tư thục), có 1.652 lớp với 58.593 học sinh. Cụ thể, bậc mầm non có 36 trường, 516 nhóm lớp, 13.849 học sinh; bậc tiểu học 27 trường, 732 lớp, 27.084 học sinh; bậc THCS 19 trường, 404 lớp, 17.660 học sinh.

Tổng số biên chế giao năm học 2021-2022 là 2.288 chỉ tiêu (2.224 biên chế; 64 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ) trong đó: bậc THCS có 39 cán bộ quản lý, 718 giáo viên, 87 nhân viên; bậc tiểu học có 69 cán bộ quản lý, 887 giáo viên, 99 nhân viên; bậc mầm non có 50 cán bộ quản lý, 294 giáo viên, 45 nhân viên.

Trong năm học 2021-2022, TP. Pleiku đã tiếp nhận, bố trí 28 viên chức giáo viên từ nơi khác về; cho chuyển công tác đi tỉnh khác 1 người; giải quyết cho 42 viên chức nghỉ hưu đúng độ tuổi; điều động nội bộ giữa các trường thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Pleiku là 40 giáo viên. Đồng thời, tăng cường nội bộ giáo viên giữa các trường tiểu học, THCS là 36 người với 266 tiết để tiết kiệm số biên chế và giảm số môn thừa-thiếu giữa các đơn vị trường học.
 
image003.jpg
 Ông Nguyễn Đình Thức-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku giải trình một số vấn đề đại biểu nêu tại buổi giám sát. 

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề như: Công tác kiểm tra, quản lý biên chế viên chức, đảm bảo nhân viên y tế tại các đơn vị trường học; tỷ lệ giáo viên trên lớp có nơi cao, nơi thấp; giáo viên chưa đạt chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ; phân bổ biên chế giữa các trường; dồn lớp, dồn trường tại các điểm trường; giải quyết vấn đề thừa-thiếu giáo viên cục bộ…

Qua giám sát cho thấy, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo được UBND TP. Pleiku quan tâm chỉ đạo và thực hiện đúng quy định của pháp luật; kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp, điểm trường hiện có theo hướng sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, giảm các điểm trường phân tán, tinh giản giáo viên không đáp ứng trình độ chuyên môn, sức khỏe yếu, cán bộ quản lý dôi dư; tiếp nhận, điều động viên chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công bằng.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thế Mạnh đánh giá: Việc điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp giáo viên tại TP. Pleiku khá chặt chẽ, phân bổ biên chế cho các đơn vị trường học khá sát, giải quyết chế độ vượt giờ, tăng giờ hợp lý. Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị thành phố cần chú trọng rà soát các điểm trường, đặc biệt là bậc tiểu học; duy trì sĩ số học sinh trên lớp; thực hiện xã hội hóa vùng thuận lợi, nhất là trường mầm non; ưu tiên biên chế cho giáo viên; bậc tiểu học ưu tiên cho giáo viên văn hóa; khắc phục vấn đề thừa-thiếu giáo viên cục bộ. Đối với những đề xuất, kiến nghị của thành phố, đoàn sẽ tổng hợp và trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.
Theo baogialai.com.vn