> Tin tức - Sự kiện > Tin tức - sự kiện nổi bật > Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI .

Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI .

27/11/2020
Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 26-11.
 
image001.jpg
Quang cảnh hội nghị. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; thông qua một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng thời, thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
Hội nghị cũng tiến hành xem xét, thảo luận về các dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
 image003.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc hội nghị. 
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Trách nhiệm của chúng ta sau hội nghị này là phải triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tạo sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương trong Đảng. Đồng thời, trên cơ sở chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”.
 
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán, các sở, ngành, địa phương cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và định hướng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945-10/12/2020), kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân; làm tốt công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như phòng-chống dịch bệnh ở người; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tập trung hướng về cơ sở, động viên thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, không để hộ dân nào bị đói trong dịp Tết.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đề nghị: Ngay sau Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể theo chức trách nhiệm vụ và phạm vi, trách nhiệm của mình phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
                                                                                                                                            Trần Dung
                                                                                                                                                baogialai.com.vn

Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI .

27/11/2020
Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 26-11.
 
image001.jpg
Quang cảnh hội nghị. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; thông qua một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng thời, thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
Hội nghị cũng tiến hành xem xét, thảo luận về các dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
 image003.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc hội nghị. 
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Trách nhiệm của chúng ta sau hội nghị này là phải triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tạo sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương trong Đảng. Đồng thời, trên cơ sở chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”.
 
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán, các sở, ngành, địa phương cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và định hướng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945-10/12/2020), kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân; làm tốt công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như phòng-chống dịch bệnh ở người; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tập trung hướng về cơ sở, động viên thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, không để hộ dân nào bị đói trong dịp Tết.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đề nghị: Ngay sau Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể theo chức trách nhiệm vụ và phạm vi, trách nhiệm của mình phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
                                                                                                                                            Trần Dung
                                                                                                                                                baogialai.com.vn