> Tin tức - Sự kiện > Tin tức - sự kiện nổi bật > Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai.

27/04/2022
Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, chiều 26-4, đoàn công tác do đồng chí Hầu A Lềnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh.
 
Cùng đi có các đồng chí: Nông Quốc Tuấn-Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đại diện lãnh đạo các Vụ địa phương, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Tài chính, Văn phòng Ủy ban Dân tộc và Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719.
 
Tại đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đánh giá cao sáng kiến, sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ cũng như tổ chức hội thao với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4?2022) và kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan làm công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2022).  
 
 image001.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Cơ quan làm công tác dân tộc có vai trò rất lớn trong việc tham mưu, quản lý nhà nước và phối hợp triển khai chính sách. Do đó, mỗi cán bộ phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ; luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phát hiện, đề xuất và tham mưu kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các chính sách dân tộc đến với người dân nhanh chóng, kịp thời. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định đây là chương trình lớn trong nhiệm kỳ, do vậy Ban Dân tộc phải hết sức quan tâm, xây dựng kế hoạch từ sớm, phân công nhiệm vụ rõ ràng, có giải pháp phối triển khai thực hiện chặt chẽ.
 
 image003.jpg
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc thăm, làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh. 
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cũng bày tỏ mong muốn cán bộ làm công tác dân tộc tiếp tục đoàn kết, gắn bó, phân công nhiệm vụ rõ ràng và có giải pháp hữu hiệu để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả chính sách công tác dân tộc trên địa bàn thời gian tới. 
 
 image005.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Hầu A Lềnh (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Ban Dân tộc tỉnh. 
 
Tối cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã gặp gỡ với đại biểu của Ban Dân tộc 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên và Đông Nam Bộ về dự hội thao chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan làm công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2022) tại TP. Pleiku. 
 
Theo baogialai.com.vn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai.

27/04/2022
Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, chiều 26-4, đoàn công tác do đồng chí Hầu A Lềnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh.
 
Cùng đi có các đồng chí: Nông Quốc Tuấn-Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đại diện lãnh đạo các Vụ địa phương, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Tài chính, Văn phòng Ủy ban Dân tộc và Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719.
 
Tại đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đánh giá cao sáng kiến, sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ cũng như tổ chức hội thao với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4?2022) và kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan làm công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2022).  
 
 image001.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Cơ quan làm công tác dân tộc có vai trò rất lớn trong việc tham mưu, quản lý nhà nước và phối hợp triển khai chính sách. Do đó, mỗi cán bộ phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ; luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phát hiện, đề xuất và tham mưu kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các chính sách dân tộc đến với người dân nhanh chóng, kịp thời. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định đây là chương trình lớn trong nhiệm kỳ, do vậy Ban Dân tộc phải hết sức quan tâm, xây dựng kế hoạch từ sớm, phân công nhiệm vụ rõ ràng, có giải pháp phối triển khai thực hiện chặt chẽ.
 
 image003.jpg
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc thăm, làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh. 
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cũng bày tỏ mong muốn cán bộ làm công tác dân tộc tiếp tục đoàn kết, gắn bó, phân công nhiệm vụ rõ ràng và có giải pháp hữu hiệu để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả chính sách công tác dân tộc trên địa bàn thời gian tới. 
 
 image005.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Hầu A Lềnh (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Ban Dân tộc tỉnh. 
 
Tối cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã gặp gỡ với đại biểu của Ban Dân tộc 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên và Đông Nam Bộ về dự hội thao chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan làm công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2022) tại TP. Pleiku. 
 
Theo baogialai.com.vn