> Tin tức - Sự kiện > Tin tức - sự kiện nổi bật > Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Cần tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoa

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Cần tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

23/05/2022
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Gia Lai nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022), sáng 22-5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
image001.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đã thông tin tình hình hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh với một số nội dung như: về số lượng biên chế, cơ cấu tổ chức các phòng, ban chuyên môn của cơ quan; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội thời gian qua. Đặc biệt, vai trò của Mặt trận các cấp đã phát huy tối đa trong công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phòng-chống đại dịch; triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề xuất về việc sớm tổng kết mô hình thí điểm Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện vì có nhiều khó khăn, vướng mắc; cần có quy định cụ thể về tiêu chuẩn đối với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, nhất là trình độ học vấn.
 
 image003.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Mục tiêu quan trọng số 1 của Mặt trận các cấp chính là tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội là nòng cốt cho Nhân dân làm chủ. Để làm tốt vai trò này, trước hết đội ngũ làm công tác Mặt trận phải nâng cao nhận thức, tăng cường bám nắm cơ sở để lắng nghe nhiều nhất tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân và phản ánh đầy đủ đến các cơ quan liên quan. Đội ngũ làm công tác Mặt trận phải lấy nhiệt huyết, dấn thân, cống hiến làm chính; phải trang bị thêm kiến thức, nhất là tiếng bản địa để có thể “Nghe dân nói, nói dân nghe”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, sau đó ký kết chương trình phối hợp với UBND tỉnh về giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Theo baogialai.com.vn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Cần tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

23/05/2022
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Gia Lai nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022), sáng 22-5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
image001.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đã thông tin tình hình hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh với một số nội dung như: về số lượng biên chế, cơ cấu tổ chức các phòng, ban chuyên môn của cơ quan; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội thời gian qua. Đặc biệt, vai trò của Mặt trận các cấp đã phát huy tối đa trong công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phòng-chống đại dịch; triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề xuất về việc sớm tổng kết mô hình thí điểm Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện vì có nhiều khó khăn, vướng mắc; cần có quy định cụ thể về tiêu chuẩn đối với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, nhất là trình độ học vấn.
 
 image003.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Mục tiêu quan trọng số 1 của Mặt trận các cấp chính là tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội là nòng cốt cho Nhân dân làm chủ. Để làm tốt vai trò này, trước hết đội ngũ làm công tác Mặt trận phải nâng cao nhận thức, tăng cường bám nắm cơ sở để lắng nghe nhiều nhất tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân và phản ánh đầy đủ đến các cơ quan liên quan. Đội ngũ làm công tác Mặt trận phải lấy nhiệt huyết, dấn thân, cống hiến làm chính; phải trang bị thêm kiến thức, nhất là tiếng bản địa để có thể “Nghe dân nói, nói dân nghe”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, sau đó ký kết chương trình phối hợp với UBND tỉnh về giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Theo baogialai.com.vn