> Tin tức - Sự kiện > Tin tức - sự kiện nổi bật > Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

15/09/2021
Sáng 15-9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chủ trì hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Nội chính Trung ương.
 
 image001.jpg
Quang cảnh hội nghị trực truyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
của Đảng tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. 

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan nội chính và một số cơ quan của tỉnh.

Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng cho thấy: Các cơ quan Nội chính ở Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; góp phần cùng với hệ thống chính trị các cấp từ Trung ương đến địa phương tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, chưa được và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục  những khó khăn, hạn chế nhằm tạo sự thống nhất hành động trong toàn khối các cơ quan Nội chính; thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Theo baogialai.com.vn

Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

15/09/2021
Sáng 15-9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chủ trì hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Nội chính Trung ương.
 
 image001.jpg
Quang cảnh hội nghị trực truyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
của Đảng tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. 

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan nội chính và một số cơ quan của tỉnh.

Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng cho thấy: Các cơ quan Nội chính ở Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; góp phần cùng với hệ thống chính trị các cấp từ Trung ương đến địa phương tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, chưa được và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục  những khó khăn, hạn chế nhằm tạo sự thống nhất hành động trong toàn khối các cơ quan Nội chính; thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Theo baogialai.com.vn