> Tin tức - Sự kiện > Tin tức - sự kiện nổi bật > Hội nghị toàn tỉnh về công tác cán bộ

Hội nghị toàn tỉnh về công tác cán bộ

21/07/2020
Chiều ngày 20/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, lấy ý kiến về nhân sự.
 
image001.jpg
Hội nghị toàn tỉnh về công tác cán bộ. 

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội nghị lần này (bước 4) nhằm thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, lấy ý kiến về nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và lấy ý kiến danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh niệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần nghiên cứu, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và có ý kiến về nhân sự kiện toàn các chức danh theo đúng quy định.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín theo đúng quy định.
                                                                                                                                     Đăng Vũ
                                                                                                                                       tinhuygialai.org.vn

Hội nghị toàn tỉnh về công tác cán bộ

21/07/2020
Chiều ngày 20/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, lấy ý kiến về nhân sự.
 
image001.jpg
Hội nghị toàn tỉnh về công tác cán bộ. 

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội nghị lần này (bước 4) nhằm thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, lấy ý kiến về nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và lấy ý kiến danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh niệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần nghiên cứu, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và có ý kiến về nhân sự kiện toàn các chức danh theo đúng quy định.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín theo đúng quy định.
                                                                                                                                     Đăng Vũ
                                                                                                                                       tinhuygialai.org.vn