> Tin tức - Sự kiện > Tin tức - sự kiện nổi bật > Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

12/10/2021
Chiều 11-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Hội nghị được trực tuyến đến 2.744 điểm cầu trong cả nước với 77.011 đại biểu tham dự.
 
Đồng chí Lại Xuân Môn-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc; đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Trưởng, phó phòng Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Trưởng, phó khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh.
 
 image001.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4,
khóa XIII tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến 7-10 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bàn, cho ý kiến về 5 nội dung: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Báo cáo kết quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 thời gian qua; mục tiêu, quan điểm, giải pháp trong thời gian tới. Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp cần tập trung tuyên truyền kết quả hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những nội dung mới có tính đột phá của hội nghị… để tạo sự lan tỏa rộng khắp đến cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có kế hoạch cụ thể để triển khai việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp.
Theo baogialai.com.vn

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

12/10/2021
Chiều 11-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Hội nghị được trực tuyến đến 2.744 điểm cầu trong cả nước với 77.011 đại biểu tham dự.
 
Đồng chí Lại Xuân Môn-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc; đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Trưởng, phó phòng Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Trưởng, phó khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh.
 
 image001.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4,
khóa XIII tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến 7-10 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bàn, cho ý kiến về 5 nội dung: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Báo cáo kết quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 thời gian qua; mục tiêu, quan điểm, giải pháp trong thời gian tới. Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp cần tập trung tuyên truyền kết quả hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những nội dung mới có tính đột phá của hội nghị… để tạo sự lan tỏa rộng khắp đến cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có kế hoạch cụ thể để triển khai việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp.
Theo baogialai.com.vn