> Tin tức - Sự kiện > Tin tức - sự kiện nổi bật > Hội thảo góp ý về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo Luật Đất đai (s

Hội thảo góp ý về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

28/03/2023
Sáng 28/3, tại TP. Pleiku, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo góp ý về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Quàng Văn Hương- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đồng chí Dương Mah Tiệp –Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Gia Lai; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông.
 
image001.jpg

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 17 nội dung quy định cụ thể hơn về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Bao gồm, 4 quy định riêng cho đồng bào DTTS, 4 quy định cho một số đối tượng có DTTS, 9 quy định chung nhưng có nhiều liên quan đến DTTS. Ngoài ra, có 4 nội dung quy định cho vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận của Ủy ban Dân tộc của Quốc hội về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ở Tây Nguyên và tham luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai về thực trạng quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường giao lại cho địa phương và giao lại cho các hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất; đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp để tháo gỡ. Các đại biểu cũng đã đã thảo luận, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nêu thực trạng và những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đề xuất các giải pháp để ổn định đời sống cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tái định cư sau khi di chuyển đến nơi ở mới của các dự án; những vấn đề đặt ra cho công tác xây dựng giá đất ở cấp huyện; thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Quàng Văn Hương – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu đã đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo gắn liền thực tiễn về chính sách đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở các tham luận, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội sẽ tổng hợp các nhóm vấn đề, gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền tổng hợp, góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết 170 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)./.
Theo gialaitv.vn

Hội thảo góp ý về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

28/03/2023
Sáng 28/3, tại TP. Pleiku, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo góp ý về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Quàng Văn Hương- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đồng chí Dương Mah Tiệp –Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Gia Lai; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông.
 
image001.jpg

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 17 nội dung quy định cụ thể hơn về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Bao gồm, 4 quy định riêng cho đồng bào DTTS, 4 quy định cho một số đối tượng có DTTS, 9 quy định chung nhưng có nhiều liên quan đến DTTS. Ngoài ra, có 4 nội dung quy định cho vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận của Ủy ban Dân tộc của Quốc hội về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ở Tây Nguyên và tham luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai về thực trạng quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường giao lại cho địa phương và giao lại cho các hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất; đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp để tháo gỡ. Các đại biểu cũng đã đã thảo luận, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nêu thực trạng và những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đề xuất các giải pháp để ổn định đời sống cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tái định cư sau khi di chuyển đến nơi ở mới của các dự án; những vấn đề đặt ra cho công tác xây dựng giá đất ở cấp huyện; thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Quàng Văn Hương – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu đã đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo gắn liền thực tiễn về chính sách đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở các tham luận, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội sẽ tổng hợp các nhóm vấn đề, gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền tổng hợp, góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết 170 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)./.
Theo gialaitv.vn