> Tin tức - Sự kiện > Tin tức - sự kiện nổi bật > Khai mạc Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (mở rộng)

Khai mạc Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (mở rộng)

01/10/2019
Sáng nay (1-10), tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV đã khai mạc Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.
 
Các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.
 
image001.jpg
Quang cảnh khai mạc Hội nghị

Hội nghị lần này sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2019; quán triệt các văn bản của Trung ương gồm: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5-9-2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Kết luận số 55-KL/TW ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; cho ý kiến về chủ đề, phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 24-Ctr/TU ngày 7-10-2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
 
Ngoài ra, trong Hội nghị này, các đại biểu cũng thông qua một số nội dung: Báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 18 đến Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án thông qua các Hội nghị xúc tiến đầu tư và các dự án Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
 
 image003.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích, bám sát gợi ý, thảo luận dân chủ, cởi mở, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản để Hội nghị đạt kết quả.
 
Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (mở rộng) sẽ diễn ra trong 2 ngày (1 và 2-10). 
Theo baogialai.com.vn

Khai mạc Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (mở rộng)

01/10/2019
Sáng nay (1-10), tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV đã khai mạc Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.
 
Các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.
 
image001.jpg
Quang cảnh khai mạc Hội nghị

Hội nghị lần này sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2019; quán triệt các văn bản của Trung ương gồm: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5-9-2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Kết luận số 55-KL/TW ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; cho ý kiến về chủ đề, phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 24-Ctr/TU ngày 7-10-2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
 
Ngoài ra, trong Hội nghị này, các đại biểu cũng thông qua một số nội dung: Báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 18 đến Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án thông qua các Hội nghị xúc tiến đầu tư và các dự án Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
 
 image003.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích, bám sát gợi ý, thảo luận dân chủ, cởi mở, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản để Hội nghị đạt kết quả.
 
Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (mở rộng) sẽ diễn ra trong 2 ngày (1 và 2-10). 
Theo baogialai.com.vn