> Tin tức - Sự kiện > Tin tức - sự kiện nổi bật > Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

12/05/2022
Sáng 12-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 4.097 điểm cầu trên cả nước với 157.589 đại biểu tham dự. Đồng chí Lại Xuân Môn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
 
Tại Gia Lai, hội nghị được kết nối đến 237 điểm cầu với sự tham gia của 6.657 cán bộ toàn tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng 288 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; lãnh đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và trưởng, phó các ban HĐND tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng (hoặc phó phụ trách) các hội đặc thù ở cấp tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI (hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh); trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; trưởng, phó các khoa, phòng thuộc Trường Chính trị tỉnh.
 
 image001.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

Tham dự tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện; trưởng, phó các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, báo cáo viên cấp huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện. Đại biểu cấp xã gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ, công chức phụ trách một số lĩnh vực có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo nhanh nội dung chính kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Theo đó, Hội nghị lần thứ 5 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 4-5-2022 đến ngày 10-5-2022. Hội nghị đã họp bàn những nội dung quan trọng thuộc 2 vấn đề lớn liên quan đến phát triển kinh tế và xây dựng Đảng. Cụ thể: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII); Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; nghe báo cáo chuyên đề về “Xung đột Nga-Ukraina: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra”.

Hội nghị đã thống nhất cao ban hành các Nghị quyết mới về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ra trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Sau khi thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 5, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc nhanh chóng tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thấy rõ tầm quan trọng cũng như nội dung, kết quả của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó tập trung truyên truyền về bối cảnh, thời gian diễn ra hội nghị; những nội dung quan trọng đã được thảo luận, cho ý kiến và quyết định tại hội nghị; bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như tình hình thực tiễn trên thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành tiếp tục tuyên truyền sâu đậm về các sự kiện quan trọng, như: Kỷ niệm 132 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022); các sự kiện đối ngoại và nhiều nội dung quan trọng khác.
Theo baogialai.com.vn

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

12/05/2022
Sáng 12-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 4.097 điểm cầu trên cả nước với 157.589 đại biểu tham dự. Đồng chí Lại Xuân Môn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
 
Tại Gia Lai, hội nghị được kết nối đến 237 điểm cầu với sự tham gia của 6.657 cán bộ toàn tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng 288 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; lãnh đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và trưởng, phó các ban HĐND tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng (hoặc phó phụ trách) các hội đặc thù ở cấp tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI (hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh); trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; trưởng, phó các khoa, phòng thuộc Trường Chính trị tỉnh.
 
 image001.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

Tham dự tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện; trưởng, phó các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, báo cáo viên cấp huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện. Đại biểu cấp xã gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ, công chức phụ trách một số lĩnh vực có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo nhanh nội dung chính kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Theo đó, Hội nghị lần thứ 5 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 4-5-2022 đến ngày 10-5-2022. Hội nghị đã họp bàn những nội dung quan trọng thuộc 2 vấn đề lớn liên quan đến phát triển kinh tế và xây dựng Đảng. Cụ thể: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII); Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; nghe báo cáo chuyên đề về “Xung đột Nga-Ukraina: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra”.

Hội nghị đã thống nhất cao ban hành các Nghị quyết mới về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ra trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Sau khi thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 5, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc nhanh chóng tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thấy rõ tầm quan trọng cũng như nội dung, kết quả của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó tập trung truyên truyền về bối cảnh, thời gian diễn ra hội nghị; những nội dung quan trọng đã được thảo luận, cho ý kiến và quyết định tại hội nghị; bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như tình hình thực tiễn trên thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành tiếp tục tuyên truyền sâu đậm về các sự kiện quan trọng, như: Kỷ niệm 132 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022); các sự kiện đối ngoại và nhiều nội dung quan trọng khác.
Theo baogialai.com.vn