> Tin tức - Sự kiện > Tin tức - sự kiện nổi bật > Thường trực Tỉnh ủy không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng trong dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày

Thường trực Tỉnh ủy không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng trong dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

26/01/2022
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công văn số 653-CV/TU, ngày 21/01/2022 về việc không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022).
 
Theo đó, Công văn nêu rõ: Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của năm 2022 và chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm, nhất là nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, trong tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, Thường trực Tỉnh ủy chủ trương không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa chúc mừng trong dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).
Theo tinhuygialai.org.vn

Thường trực Tỉnh ủy không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng trong dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

26/01/2022
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công văn số 653-CV/TU, ngày 21/01/2022 về việc không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022).
 
Theo đó, Công văn nêu rõ: Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của năm 2022 và chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm, nhất là nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, trong tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, Thường trực Tỉnh ủy chủ trương không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa chúc mừng trong dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).
Theo tinhuygialai.org.vn