> Tin tức - Sự kiện > Tin tức sự kiện > Gia Lai: Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,95%

Gia Lai: Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,95%

24 Tháng Năm 2021
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, đến 19 giờ ngày 23-5, toàn tỉnh có 1.007.880 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,95%.
image001.jpg
Cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Diên Hồng, TP. Pleiku). 
 
Theo thống kê, có 12 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri hoàn thành bỏ phiếu, gồm các huyện, thị xã: An Khê, Ayun Pa, Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa, Đak Pơ, Kông Chro, Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa, Chư Pưh, Krông Pa.
Các địa phương còn lại đạt tỷ lệ trên 99,6% số cử tri tham gia bỏ phiếu. Cụ thể: TP. Pleiku đạt 99,66%, Chư Prông đạt 99,84%, Đức Cơ đạt 99,75%, Mang Yang đạt 99,96%, Kbang đạt 99,87%.

Toàn tỉnh có 596/1.437 tổ bầu cử tổ chức khai mạc sớm trước 7 giờ. Đến cuối ngày, một số địa phương có ghi nhận mưa giông, kèm theo gió nhưng không ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Tại các khu vực bỏ phiếu ở các địa phương trong tỉnh vẫn đảm bảo an toàn, trật tự.
Theo baogialai.com.vn

Gia Lai: Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,95%

24 Tháng Năm 2021
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, đến 19 giờ ngày 23-5, toàn tỉnh có 1.007.880 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,95%.
image001.jpg
Cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Diên Hồng, TP. Pleiku). 
 
Theo thống kê, có 12 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri hoàn thành bỏ phiếu, gồm các huyện, thị xã: An Khê, Ayun Pa, Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa, Đak Pơ, Kông Chro, Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa, Chư Pưh, Krông Pa.
Các địa phương còn lại đạt tỷ lệ trên 99,6% số cử tri tham gia bỏ phiếu. Cụ thể: TP. Pleiku đạt 99,66%, Chư Prông đạt 99,84%, Đức Cơ đạt 99,75%, Mang Yang đạt 99,96%, Kbang đạt 99,87%.

Toàn tỉnh có 596/1.437 tổ bầu cử tổ chức khai mạc sớm trước 7 giờ. Đến cuối ngày, một số địa phương có ghi nhận mưa giông, kèm theo gió nhưng không ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Tại các khu vực bỏ phiếu ở các địa phương trong tỉnh vẫn đảm bảo an toàn, trật tự.
Theo baogialai.com.vn