> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thế Quang, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tại lễ kỷ niệm

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thế Quang, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tại lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Văn phòng (05/11/2004-05/11/2014)

06/11/2014
Kính thưa Đ/c Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thưa quý vị đại biểu;

Thưa toàn thể hội nghị!

Hôm nay, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (05/11/2004 - 05/11/2014) nhằm ôn lại chặng đường lịch sử đầy khó khăn nhưng rất vinh quang, tự hào trong quá trình xây dựng và phát triển cơ quan. Đây là cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là niềm vinh dự, nguồn cổ vũ to lớn, sự ghi nhận nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan.

Thay mặt tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Văn phòng về tham dự và chia sẻ niềm vui trong buổi lễ vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.

Thưa quý vị đại biểu!

Từ tháng 10 năm 2004 trở về trước, công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HDND tỉnh do bộ phận chuyên viên thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh đảm nhiệm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của một Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh. Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH do 01 thư ký Đoàn ĐBQH tỉnh đảm nhiệm. Ngày 25/9/2003, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 416/NQ-UBTVQH11 “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH; đến ngày 09/6/2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2004/NĐ-CP “Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Để triển khai thực hiện Nghị quyết 416 và Nghị định 133 nêu trên phù hợp với tình hình thực tế địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất chủ trương thành lập Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh. Được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 05/11/2004, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-TTHĐND về việc “thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai”, trên cơ sở các bộ phận chức năng và biên chế tương ứng được tách ra từ Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Gia Lai.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chính thức được thành lập từ ngày 05/11/2004, đến nay đã được 10 năm. Đây là thời gian không dài nhưng là thời gian khó khăn nhất, bởi lẽ từ một bộ phận trong cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã được tách ra và thành lập thành cơ quan tham mưu, giúp việc của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo Văn phòng, cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, công chức  đã nhanh chóng đưa mọi hoạt động của cơ quan đi vào ổn định và phát triển một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Sứ mệnh của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh. Vai trò của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ngày càng được khẳng định rõ rệt, được các cấp, các ngành và cử tri đánh giá cao. Kết quả đó có một phần đóng góp quan trọng của chúng ta. 

Trong 10 năm qua, tập thể lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các thời kỳ đã không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực công tác, đổi mới phong cách làm việc và luôn phát huy truyền thống đoàn kết, ngày càng xứng đáng với yêu cầu, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, phục vụ các vị đại biểu của nhân dân.  Để hoạt động thông suốt, hiệu quả, Văn phòng luôn chú trọng cải tiến phương thức hoạt động, lề lối làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác. Thường xuyên tiến hành điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc, kiện toàn bộ máy, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức và  người lao động trong cơ quan. Hằng năm, Văn phòng phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực nhằm động viên khích lệ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đồng thuận, phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế thiếu sót, đổi mới công tác tham mưu và tổ chức phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh.

10 năm, quãng thời gian không dài đối với một đời người, lại càng không dài đối với tuổi đời của một tổ chức nhưng chúng ta đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào.

Trước hết, đó là chỉ với đội ngũ cán bộ, công chức còn rất non trẻ nhưng chúng ta đã tham mưu và tổ chức phục vụ thành công mọi hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Trong 27 kỳ họp Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đầu tư nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất với các ĐBQH xem xét, phát biểu thảo luận các dự án luật tại các phiên họp toàn thể và tổ ĐBQH. Nhiều ý kiến tham gia xây dựng các dự án luật của Đoàn ĐBQH tỉnh đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua hoặc hình thành chính sách trong giai đoạn xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với dự án luật. Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động xây dựng luật đã chuyển biến tích cực, ngày càng nền nếp, đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành chương trình tham gia xây dựng luật của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong hoạt động của HĐND, kỳ họp HĐND là một hoạt động cơ bản, chủ yếu. Chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng của kỳ họp HĐND, trong 10 năm, Văn phòng không chỉ tham mưu và tổ chức phục vụ thành công 28 kỳ họp HĐND cấp tỉnh mà chúng ta còn không ngừng sáng tạo, góp phần cải tiến phương thức tổ chức kỳ họp HĐND các cấp. Thường xuyên quan tâm đến các mặt công tác chuẩn bị cho kỳ họp như: xây dựng kế hoạch chi tiết chuẩn bị phục vụ cho kỳ họp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, người lao động cơ quan; phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xây dựng dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, Văn phòng đã kịp thời gửi tài liệu đến các đại biểu HĐND để nghiên cứu, tiếp xúc cử tri và tiếp nhận ý kiến đóng góp của cử tri; phục vụ các Ban của HĐND thẩm tra 482 đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí bảo đảm việc thông tin phục vụ kỳ họp được kịp thời và chính xác. Đồng thời, tu chỉnh trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực 342 nghị quyết, phát hành đến các cơ quan liên quan theo quy định. Đặc biệt những năm gần đây, tài liệu trước, trong và sau kỳ họp được Văn phòng gửi bằng bản mềm qua địa chỉ hộp thư điện tử cá nhân của các đại biểu để các đại biểu tiếp cận sớm và đầy đủ các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp và kịp thời tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp.

Nội dung tham mưu cho các đợt giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh ngày càng đi vào trọng tâm, xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn, liên quan đến các vấn đề xã hội quan tâm, thực chất đi vào chiều sâu, chất lượng các đợt giám sát được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác hậu giám sát, quyết liệt đeo bám từng vụ việc, tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị chịu sự giám sát thực hiện nghiêm các kiến nghị sau các đợt giám sát, khảo sát.

Đồng thời, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận, theo dõi, xử lý và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân đến Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp dân; tiếp nhận, theo dõi, xử lý và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân đến Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương, Văn phòng đã tham mưu với Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh thành lập Phòng Dân nguyện - Thông tin thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vào tháng 5/2010. Xây dựng và đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Gia Lai.

Đặc biệt gần đây nhất, chúng ta đã tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp tham gia xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; tham mưu và tổ chức phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 35 của Quốc hội; bảo vệ đề tài khoa học cấp tỉnh về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai”.

Từ đòi hỏi trong hoạt động thực tiễn, Văn phòng đã tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với các cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Văn phòng đã cùng với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa 3 văn phòng nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp việc đối với Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đây chỉ là bước khởi đầu khá thuận lợi, khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả chủ trương thành lập cơ quan tham mưu và tổ chức phục vụ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh của Đảng và Nhà nước.

Thưa quý vị đại biểu!

Chặng đường 10 năm đã qua là chặng đường của mồ hôi, công sức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong cơ quan đổ ra vì ngôi nhà chung mang tên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ghi nhận những thành tích đạt được trong 10 năm qua, tập thể cơ quan và nhiều cá nhân đã nhận được các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. 10 năm liền được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc; ba năm liền đạt Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh (năm 2011-2013). Năm 2011, Văn phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Đảng bộ Văn phòng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 03 năm (2011 – 2013).

Và trên hết, tất cả những điều đó đã hun đúc nên lòng hãnh diện và tự hào của mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tập thể 49 con người. Chúng ta hãnh diện và tự hào vì được là thành viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Niềm tự hào ấy đã thắp bừng lên không khí vui vẻ, sôi nổi của Lễ Kỷ niệm ngày hôm nay.
Nhân dịp này, thay mặt cho Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cho phép tôi được gửi tới tất cả các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng qua các thời kỳ, niềm tri ân sâu sắc vì sự lao động đam mê và đầy tinh thần trách nhiệm, đã cống hiến cho cơ quan trong suốt những năm qua. Không có các đồng chí thì không thể có thành tích của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt được như ngày hôm nay.

Đặc biệt, để có được những thành tích và những phần thưởng cao quý trên, chúng ta ý thức sâu sắc rằng đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao và sáng suốt của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các Ban HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; sự phối hợp của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập cơ quan hôm nay, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt hơn nữa để cơ quan có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng phục vụ để củng cố niềm tin của nhân dân đối với đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh.

Thưa quý vị đại biểu!

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đại gia đình Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Theo tôi, đây là dịp rất tốt để mỗi chúng ta nhìn lại những gì mình đã làm, đánh giá lại những gì chúng ta đạt được, cũng như những việc mà chúng ta đã chưa làm tốt nhất có thể. Và điều quan trọng là mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần đúc rút những bài học thực tế trong công tác thông qua những thành công và thất bại của chính mình. Qua đó mỗi chúng ta mới thật sự hiểu được năng lực thực của mình đến đâu và từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế của công việc phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh trong hiện tại và tương lai.

Như nhà lãnh đạo bậc thầy của chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Với năng lực của mỗi cán bộ, công chức, thì kết quả hôm nay là dấu hiệu tích cực, chứng minh cho sự nỗ lực hết mình. Thành công lớn vẫn còn nằm ở phía trước.

Thưa quý vị đại biểu!

Những thành tích mà chúng ta đã đạt được nói lên chặng đường phát triển và từng bước trưởng thành. Tuy nhiên, sự phát triển của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong những năm qua không cho phép chúng ta chủ quan tự mãn. Chặng đường phía trước còn rất dài với biết bao khó khăn, thử thách. Vì vậy, để tiếp tục khẳng định vị thế của mình, đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn phát huy những truyền thống và thế mạnh vốn có, nỗ lực không ngừng với quyết tâm mãnh liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đồng thời khắc phục phong cách làm việc hành chính quan liêu, xa rời thực tiễn. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hãy luôn nuôi dưỡng trong mình khát vọng vươn lên và hãy luôn bắt đầu ngày làm việc mới bằng trăn trở “mình đã làm được gì cho tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh”, hãy tự cam kết cao độ đối với bản thân về những mục tiêu hết sức cụ thể cho sự phát triển của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nói riêng; Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh nói chung.

Nếu làm được như vậy, tôi tin tưởng chắc chắn rằng thành công và những mùa bội thu sẽ là kết quả tất yếu!

Một lần nữa, thay mặt tập thể lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe và hạnh phúc. Chúc tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, đạt tầm cao mới trong tiến trình đi lên của đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí./.

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thế Quang, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tại lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Văn phòng (05/11/2004-05/11/2014)

06/11/2014
Kính thưa Đ/c Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thưa quý vị đại biểu;

Thưa toàn thể hội nghị!

Hôm nay, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (05/11/2004 - 05/11/2014) nhằm ôn lại chặng đường lịch sử đầy khó khăn nhưng rất vinh quang, tự hào trong quá trình xây dựng và phát triển cơ quan. Đây là cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là niềm vinh dự, nguồn cổ vũ to lớn, sự ghi nhận nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan.

Thay mặt tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Văn phòng về tham dự và chia sẻ niềm vui trong buổi lễ vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.

Thưa quý vị đại biểu!

Từ tháng 10 năm 2004 trở về trước, công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HDND tỉnh do bộ phận chuyên viên thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh đảm nhiệm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của một Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh. Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH do 01 thư ký Đoàn ĐBQH tỉnh đảm nhiệm. Ngày 25/9/2003, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 416/NQ-UBTVQH11 “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH; đến ngày 09/6/2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2004/NĐ-CP “Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Để triển khai thực hiện Nghị quyết 416 và Nghị định 133 nêu trên phù hợp với tình hình thực tế địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất chủ trương thành lập Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh. Được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 05/11/2004, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-TTHĐND về việc “thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai”, trên cơ sở các bộ phận chức năng và biên chế tương ứng được tách ra từ Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Gia Lai.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chính thức được thành lập từ ngày 05/11/2004, đến nay đã được 10 năm. Đây là thời gian không dài nhưng là thời gian khó khăn nhất, bởi lẽ từ một bộ phận trong cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã được tách ra và thành lập thành cơ quan tham mưu, giúp việc của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo Văn phòng, cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, công chức  đã nhanh chóng đưa mọi hoạt động của cơ quan đi vào ổn định và phát triển một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Sứ mệnh của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh. Vai trò của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ngày càng được khẳng định rõ rệt, được các cấp, các ngành và cử tri đánh giá cao. Kết quả đó có một phần đóng góp quan trọng của chúng ta. 

Trong 10 năm qua, tập thể lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các thời kỳ đã không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực công tác, đổi mới phong cách làm việc và luôn phát huy truyền thống đoàn kết, ngày càng xứng đáng với yêu cầu, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, phục vụ các vị đại biểu của nhân dân.  Để hoạt động thông suốt, hiệu quả, Văn phòng luôn chú trọng cải tiến phương thức hoạt động, lề lối làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác. Thường xuyên tiến hành điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc, kiện toàn bộ máy, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức và  người lao động trong cơ quan. Hằng năm, Văn phòng phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực nhằm động viên khích lệ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đồng thuận, phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế thiếu sót, đổi mới công tác tham mưu và tổ chức phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh.

10 năm, quãng thời gian không dài đối với một đời người, lại càng không dài đối với tuổi đời của một tổ chức nhưng chúng ta đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào.

Trước hết, đó là chỉ với đội ngũ cán bộ, công chức còn rất non trẻ nhưng chúng ta đã tham mưu và tổ chức phục vụ thành công mọi hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Trong 27 kỳ họp Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đầu tư nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất với các ĐBQH xem xét, phát biểu thảo luận các dự án luật tại các phiên họp toàn thể và tổ ĐBQH. Nhiều ý kiến tham gia xây dựng các dự án luật của Đoàn ĐBQH tỉnh đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua hoặc hình thành chính sách trong giai đoạn xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với dự án luật. Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động xây dựng luật đã chuyển biến tích cực, ngày càng nền nếp, đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành chương trình tham gia xây dựng luật của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong hoạt động của HĐND, kỳ họp HĐND là một hoạt động cơ bản, chủ yếu. Chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng của kỳ họp HĐND, trong 10 năm, Văn phòng không chỉ tham mưu và tổ chức phục vụ thành công 28 kỳ họp HĐND cấp tỉnh mà chúng ta còn không ngừng sáng tạo, góp phần cải tiến phương thức tổ chức kỳ họp HĐND các cấp. Thường xuyên quan tâm đến các mặt công tác chuẩn bị cho kỳ họp như: xây dựng kế hoạch chi tiết chuẩn bị phục vụ cho kỳ họp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, người lao động cơ quan; phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xây dựng dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, Văn phòng đã kịp thời gửi tài liệu đến các đại biểu HĐND để nghiên cứu, tiếp xúc cử tri và tiếp nhận ý kiến đóng góp của cử tri; phục vụ các Ban của HĐND thẩm tra 482 đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí bảo đảm việc thông tin phục vụ kỳ họp được kịp thời và chính xác. Đồng thời, tu chỉnh trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực 342 nghị quyết, phát hành đến các cơ quan liên quan theo quy định. Đặc biệt những năm gần đây, tài liệu trước, trong và sau kỳ họp được Văn phòng gửi bằng bản mềm qua địa chỉ hộp thư điện tử cá nhân của các đại biểu để các đại biểu tiếp cận sớm và đầy đủ các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp và kịp thời tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp.

Nội dung tham mưu cho các đợt giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh ngày càng đi vào trọng tâm, xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn, liên quan đến các vấn đề xã hội quan tâm, thực chất đi vào chiều sâu, chất lượng các đợt giám sát được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác hậu giám sát, quyết liệt đeo bám từng vụ việc, tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị chịu sự giám sát thực hiện nghiêm các kiến nghị sau các đợt giám sát, khảo sát.

Đồng thời, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận, theo dõi, xử lý và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân đến Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp dân; tiếp nhận, theo dõi, xử lý và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân đến Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương, Văn phòng đã tham mưu với Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh thành lập Phòng Dân nguyện - Thông tin thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vào tháng 5/2010. Xây dựng và đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Gia Lai.

Đặc biệt gần đây nhất, chúng ta đã tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp tham gia xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; tham mưu và tổ chức phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 35 của Quốc hội; bảo vệ đề tài khoa học cấp tỉnh về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai”.

Từ đòi hỏi trong hoạt động thực tiễn, Văn phòng đã tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với các cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Văn phòng đã cùng với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa 3 văn phòng nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp việc đối với Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đây chỉ là bước khởi đầu khá thuận lợi, khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả chủ trương thành lập cơ quan tham mưu và tổ chức phục vụ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh của Đảng và Nhà nước.

Thưa quý vị đại biểu!

Chặng đường 10 năm đã qua là chặng đường của mồ hôi, công sức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong cơ quan đổ ra vì ngôi nhà chung mang tên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ghi nhận những thành tích đạt được trong 10 năm qua, tập thể cơ quan và nhiều cá nhân đã nhận được các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. 10 năm liền được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc; ba năm liền đạt Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh (năm 2011-2013). Năm 2011, Văn phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Đảng bộ Văn phòng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 03 năm (2011 – 2013).

Và trên hết, tất cả những điều đó đã hun đúc nên lòng hãnh diện và tự hào của mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tập thể 49 con người. Chúng ta hãnh diện và tự hào vì được là thành viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Niềm tự hào ấy đã thắp bừng lên không khí vui vẻ, sôi nổi của Lễ Kỷ niệm ngày hôm nay.
Nhân dịp này, thay mặt cho Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cho phép tôi được gửi tới tất cả các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng qua các thời kỳ, niềm tri ân sâu sắc vì sự lao động đam mê và đầy tinh thần trách nhiệm, đã cống hiến cho cơ quan trong suốt những năm qua. Không có các đồng chí thì không thể có thành tích của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt được như ngày hôm nay.

Đặc biệt, để có được những thành tích và những phần thưởng cao quý trên, chúng ta ý thức sâu sắc rằng đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao và sáng suốt của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các Ban HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; sự phối hợp của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập cơ quan hôm nay, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt hơn nữa để cơ quan có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng phục vụ để củng cố niềm tin của nhân dân đối với đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh.

Thưa quý vị đại biểu!

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đại gia đình Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Theo tôi, đây là dịp rất tốt để mỗi chúng ta nhìn lại những gì mình đã làm, đánh giá lại những gì chúng ta đạt được, cũng như những việc mà chúng ta đã chưa làm tốt nhất có thể. Và điều quan trọng là mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần đúc rút những bài học thực tế trong công tác thông qua những thành công và thất bại của chính mình. Qua đó mỗi chúng ta mới thật sự hiểu được năng lực thực của mình đến đâu và từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế của công việc phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh trong hiện tại và tương lai.

Như nhà lãnh đạo bậc thầy của chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Với năng lực của mỗi cán bộ, công chức, thì kết quả hôm nay là dấu hiệu tích cực, chứng minh cho sự nỗ lực hết mình. Thành công lớn vẫn còn nằm ở phía trước.

Thưa quý vị đại biểu!

Những thành tích mà chúng ta đã đạt được nói lên chặng đường phát triển và từng bước trưởng thành. Tuy nhiên, sự phát triển của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong những năm qua không cho phép chúng ta chủ quan tự mãn. Chặng đường phía trước còn rất dài với biết bao khó khăn, thử thách. Vì vậy, để tiếp tục khẳng định vị thế của mình, đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn phát huy những truyền thống và thế mạnh vốn có, nỗ lực không ngừng với quyết tâm mãnh liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đồng thời khắc phục phong cách làm việc hành chính quan liêu, xa rời thực tiễn. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hãy luôn nuôi dưỡng trong mình khát vọng vươn lên và hãy luôn bắt đầu ngày làm việc mới bằng trăn trở “mình đã làm được gì cho tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh”, hãy tự cam kết cao độ đối với bản thân về những mục tiêu hết sức cụ thể cho sự phát triển của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nói riêng; Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh nói chung.

Nếu làm được như vậy, tôi tin tưởng chắc chắn rằng thành công và những mùa bội thu sẽ là kết quả tất yếu!

Một lần nữa, thay mặt tập thể lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe và hạnh phúc. Chúc tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, đạt tầm cao mới trong tiến trình đi lên của đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí./.