> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Ban CHQS các cơ quan cấp tỉnh Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua

Ban CHQS các cơ quan cấp tỉnh Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua

29/03/2017
Căn cứ Hướng dẫn số 527/HD-TM ngày 28/1/2016 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc hướng dẫn hoạt động của cụm thi đua Ban Chỉ huy quân sự cơ quan cấp tỉnh; căn cứ Quyết định số 507/QĐ-BCH ngày 06/02/2017 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc kiện toàn Cụm thi đua Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh.

Chiều ngày 29/3/2017, tại phòng họp Văn phòng HĐND tỉnh, Cụm Thi đua số 1 Ban CHQS các cơ quan: Sở Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Ngọc Duy, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; bà Đỗ Thị Hương Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các Ban CHQS các đơn vị của Cụm thi đua số 1.

Phát biểu chào mừng, bà Đỗ Thị Hương Lan cho biết năm 2017 Ban CHQS Văn phòng HĐND tỉnh được phân công là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, bà tin tưởng rằng từ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên trong Cụm, Ban CHQS cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Duy - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Văn phòng HĐND tỉnh với vai trò là Khối trưởng cụm thi đua cần tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng kế hoạch chương trình, nội dung, quy chế đề ra; chú trọng việc theo dõi hoạt động thi đua của các đơn vị thành viên. Đồng thời các đơn vị thành viên trong khối hưởng ứng tích cực, thực hiện tốt các nội dung ký kết với tinh thần đoàn kết, gắn bó tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng quyết tâm hoàn thành thắng lợi phong trào thi đua quyết thắng năm 2017.

2.JPG
Đại tá Trần Ngọc Duy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu đã được thông qua dự thảo bản giao ước thi đua của Cụm, bảng đăng ký giao ước thi đua, các chỉ tiêu, điểm đăng ký thi đua về: Quán triệt, triển khai các văn bản về công tác QS-QP năm 2017; công tác xây dựng lực lượng; tập huấn, huấn luyện; hoạt động của Ban CHQS, công cụ hỗ trợ, trang phục; công tác GDQP&AN; chế độ chính sách; chế độ báo cáo. Các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến, lãnh đạo các đơn vị thành viên đã ký kết vào bản đăng ký thi đua quyết thắng năm 2017./.
TH: Q.Vinh

Ban CHQS các cơ quan cấp tỉnh Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua

29/03/2017
Căn cứ Hướng dẫn số 527/HD-TM ngày 28/1/2016 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc hướng dẫn hoạt động của cụm thi đua Ban Chỉ huy quân sự cơ quan cấp tỉnh; căn cứ Quyết định số 507/QĐ-BCH ngày 06/02/2017 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc kiện toàn Cụm thi đua Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh.

Chiều ngày 29/3/2017, tại phòng họp Văn phòng HĐND tỉnh, Cụm Thi đua số 1 Ban CHQS các cơ quan: Sở Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Ngọc Duy, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; bà Đỗ Thị Hương Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các Ban CHQS các đơn vị của Cụm thi đua số 1.

Phát biểu chào mừng, bà Đỗ Thị Hương Lan cho biết năm 2017 Ban CHQS Văn phòng HĐND tỉnh được phân công là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, bà tin tưởng rằng từ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên trong Cụm, Ban CHQS cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Duy - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Văn phòng HĐND tỉnh với vai trò là Khối trưởng cụm thi đua cần tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng kế hoạch chương trình, nội dung, quy chế đề ra; chú trọng việc theo dõi hoạt động thi đua của các đơn vị thành viên. Đồng thời các đơn vị thành viên trong khối hưởng ứng tích cực, thực hiện tốt các nội dung ký kết với tinh thần đoàn kết, gắn bó tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng quyết tâm hoàn thành thắng lợi phong trào thi đua quyết thắng năm 2017.

2.JPG
Đại tá Trần Ngọc Duy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu đã được thông qua dự thảo bản giao ước thi đua của Cụm, bảng đăng ký giao ước thi đua, các chỉ tiêu, điểm đăng ký thi đua về: Quán triệt, triển khai các văn bản về công tác QS-QP năm 2017; công tác xây dựng lực lượng; tập huấn, huấn luyện; hoạt động của Ban CHQS, công cụ hỗ trợ, trang phục; công tác GDQP&AN; chế độ chính sách; chế độ báo cáo. Các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến, lãnh đạo các đơn vị thành viên đã ký kết vào bản đăng ký thi đua quyết thắng năm 2017./.
TH: Q.Vinh