> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh

07/04/2015
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2015, từ ngày 19-31/3/2015 Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Ayun H’ Bút, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh

Qua khảo sát thực tế tại 05 trường học (thuộc các huyện Kông Chro, Kbang, Đăk Đoa), báo cáo của UBND các huyện và sở Giáo dục - Đào tạo cho thấy: ngay từ đầu năm học Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện đã phối hợp các ngành chức năng rà soát các chế độ, triển khai tới các đơn vị trường học; các trường đã nghiêm túc thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chế độ đối với học sinh được hưởng chế độ chính sách theo các Quyết định của Trung ương và của tỉnh. Đến thời điểm giám sát các chế độ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình, đúng đối tượng, góp phần nâng tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường, hạn chế học sinh bỏ học. Trong 04 năm thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ theo Quyết định 85 của Thủ tướng Chinh phủ, tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 78.183.636.807 đồng và 2.281.440 kg gạo cho các em học sinh.

Việc thực hiện các chính sách cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn đảm bảo đầy đủ, đúng định mức, đúng đối tượng đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường học tập, tỷ lệ học sinh vùng khó khăn bỏ học giảm dần sau khi có chính sách hỗ trợ, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: kinh phí hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và việc cấp gạo do Trung ương phân bổ về còn chậm. Các trường vẫn còn thiếu nhà bếp, nhà ăn, nhà ở, giường nằm nhà vệ sinh, cá biệt có trường không có nước sinh hoạt.

Để chính sách đối với học sinh vùng đặc biệt khó khăn phát huy hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, các địa phương kiểm tra, rà soát hệ thống cơ sở vật chất trường học để xem xét, bố trí một phần kinh phí ưu tiên đầu tư các trường  học bán trú nhằm tạo điều kiện cho các cháu học sinh ở xa trường có nơi ăn, nghỉ tại trường để học tập; các nhà trường lập danh sách học sinh, kinh phí hỗ trợ để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian theo quy định.

Phát biểu kết luận đợt giám sát, đồng chí Ayun H’Bút, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã biểu dương những kết quả đạt được của các trường trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh trong thời gian qua, đồng chí đề nghị trong thời gian tới sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện cần tiếp tục tuyên truyền các chế độ chính sách cho học sinh nói chung trong đó có Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan đến với học sinh và phụ huynh học sinh biết; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện các chế độ, chính sách cho học sinh, thực hiện tài chính công khai,..

Đối với những kiến nghị, Đoàn giám sát ghi nhận và có ý kiến, kiến nghị với UBND tỉnh và Trung ương./.
                                                                                      Q. Vinh

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh

07/04/2015
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2015, từ ngày 19-31/3/2015 Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Ayun H’ Bút, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh

Qua khảo sát thực tế tại 05 trường học (thuộc các huyện Kông Chro, Kbang, Đăk Đoa), báo cáo của UBND các huyện và sở Giáo dục - Đào tạo cho thấy: ngay từ đầu năm học Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện đã phối hợp các ngành chức năng rà soát các chế độ, triển khai tới các đơn vị trường học; các trường đã nghiêm túc thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chế độ đối với học sinh được hưởng chế độ chính sách theo các Quyết định của Trung ương và của tỉnh. Đến thời điểm giám sát các chế độ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình, đúng đối tượng, góp phần nâng tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường, hạn chế học sinh bỏ học. Trong 04 năm thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ theo Quyết định 85 của Thủ tướng Chinh phủ, tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 78.183.636.807 đồng và 2.281.440 kg gạo cho các em học sinh.

Việc thực hiện các chính sách cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn đảm bảo đầy đủ, đúng định mức, đúng đối tượng đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường học tập, tỷ lệ học sinh vùng khó khăn bỏ học giảm dần sau khi có chính sách hỗ trợ, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: kinh phí hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và việc cấp gạo do Trung ương phân bổ về còn chậm. Các trường vẫn còn thiếu nhà bếp, nhà ăn, nhà ở, giường nằm nhà vệ sinh, cá biệt có trường không có nước sinh hoạt.

Để chính sách đối với học sinh vùng đặc biệt khó khăn phát huy hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, các địa phương kiểm tra, rà soát hệ thống cơ sở vật chất trường học để xem xét, bố trí một phần kinh phí ưu tiên đầu tư các trường  học bán trú nhằm tạo điều kiện cho các cháu học sinh ở xa trường có nơi ăn, nghỉ tại trường để học tập; các nhà trường lập danh sách học sinh, kinh phí hỗ trợ để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian theo quy định.

Phát biểu kết luận đợt giám sát, đồng chí Ayun H’Bút, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã biểu dương những kết quả đạt được của các trường trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh trong thời gian qua, đồng chí đề nghị trong thời gian tới sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện cần tiếp tục tuyên truyền các chế độ chính sách cho học sinh nói chung trong đó có Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan đến với học sinh và phụ huynh học sinh biết; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện các chế độ, chính sách cho học sinh, thực hiện tài chính công khai,..

Đối với những kiến nghị, Đoàn giám sát ghi nhận và có ý kiến, kiến nghị với UBND tỉnh và Trung ương./.
                                                                                      Q. Vinh