> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Chi bộ 2 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2017

Chi bộ 2 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2017

07/04/2015
Chiều ngày 27/3/2015 tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2017. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng toàn thể 07/07 đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ.

Đại hội đã tiến hành thảo luận báo cáo chính trị để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Theo đó, Chi bộ II đã xác định mục tiêu chung của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 là: Lãnh đạo Chi bộ 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, và được khen thưởng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

 Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015-2017. Kết quả bầu cử đồng chí Dương Văn Tuấn, trúng cử Bí thư Chi bộ với 07/07 phiếu, đạt 100%; đồng chí Đỗ Thị Hương Lan, trúng cử Phó Bí thư với 07/07 phiếu, đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy cơ sở đã đánh giá báo cáo chính trị của Chi bộ được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, nội dung theo đúng Đề cương hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy cơ sở Văn phòng. Đồng chí cũng đề nghị Đại hội chú trọng một số nội dung trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tham mưu, phục vụ kịp thời các hoạt động công tác của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc. Mỗi đồng chí đảng viên thường xuyên đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu gương tốt trong công tác và sinh hoạt, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ vĩ đại… Tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị quyết 29 của Đảng ủy cơ sở... nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.
Thu Trang

Chi bộ 2 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2017

07/04/2015
Chiều ngày 27/3/2015 tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2017. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng toàn thể 07/07 đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ.

Đại hội đã tiến hành thảo luận báo cáo chính trị để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Theo đó, Chi bộ II đã xác định mục tiêu chung của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 là: Lãnh đạo Chi bộ 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, và được khen thưởng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

 Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015-2017. Kết quả bầu cử đồng chí Dương Văn Tuấn, trúng cử Bí thư Chi bộ với 07/07 phiếu, đạt 100%; đồng chí Đỗ Thị Hương Lan, trúng cử Phó Bí thư với 07/07 phiếu, đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy cơ sở đã đánh giá báo cáo chính trị của Chi bộ được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, nội dung theo đúng Đề cương hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy cơ sở Văn phòng. Đồng chí cũng đề nghị Đại hội chú trọng một số nội dung trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tham mưu, phục vụ kịp thời các hoạt động công tác của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc. Mỗi đồng chí đảng viên thường xuyên đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu gương tốt trong công tác và sinh hoạt, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ vĩ đại… Tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị quyết 29 của Đảng ủy cơ sở... nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.
Thu Trang