> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Chi bộ 3, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II (nhiệ

Chi bộ 3, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2017)

18/03/2015
Sáng ngày 18/03/2015, tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đến dự đại hội có đ/c Huỳnh Thành - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đ/c Nguyễn Duy Hiếu - Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Ayun H’Bút - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ về dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua các nội dung chính như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Tại Đại hội với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến báo cáo chính trị của Đại hội, tập thể đảng viên trong Chi bộ đã thống nhất trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, quyết tâm chủ động, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm trong công việc; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo đảng viên và quần chúng 02 phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy cơ sở đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ 3. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và đổi mới phương pháp lãnh đạo của Chi bộ nhằm năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Với số phiếu tuyệt đối, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Trần Hữu Thành, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3, Trưởng phòng Dân nguyện - Thông tin tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ 3, khóa II, nhiệm kỳ 2015-2017./.
                                                                   Tin: Q. Vinh
                                                                   Ảnh: Đ. Khoa

Chi bộ 3, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2017)

18/03/2015
Sáng ngày 18/03/2015, tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đến dự đại hội có đ/c Huỳnh Thành - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đ/c Nguyễn Duy Hiếu - Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Ayun H’Bút - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ về dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua các nội dung chính như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Tại Đại hội với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến báo cáo chính trị của Đại hội, tập thể đảng viên trong Chi bộ đã thống nhất trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, quyết tâm chủ động, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm trong công việc; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo đảng viên và quần chúng 02 phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy cơ sở đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ 3. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và đổi mới phương pháp lãnh đạo của Chi bộ nhằm năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Với số phiếu tuyệt đối, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Trần Hữu Thành, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3, Trưởng phòng Dân nguyện - Thông tin tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ 3, khóa II, nhiệm kỳ 2015-2017./.
                                                                   Tin: Q. Vinh
                                                                   Ảnh: Đ. Khoa