> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Chi bộ 3, Đảng ủy cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Chi bộ 3, Đảng ủy cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên

08/07/2016
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 10/5/2016 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và thực hiện Quyết định số 304-QĐ/ĐUK ngày 27/6/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, chiều ngày 07/7/2016, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức lễ kết nạp quần chúng Đỗ Đăng Khoa, chuyên viên phòng Dân nguyện - Thông tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Huỳnh Thành, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII, đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và tất cả các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Tại buổi lễ thay mặt Chi bộ 3, đồng chí Trần Hữu Thành, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3 đọc Quyết định kết nạp đảng viên, trao quyết định cho đồng chí Đỗ Đăng; đồng thời, nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí Khoa trong thời gian dự bị. Đồng chí Bí thư Chi bộ 3 chúc mừng đồng chí đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách, với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và đề nghị đồng chí Khoa không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức phấn đấu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực hơn nữa để cùng Chi bộ 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong phần phát biểu tuyên thệ của mình, đồng chí Khoa xin hứa thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của đảng viên, sẽ không ngừng phấn đấu, trau dồi năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.
                                                                             Tin: Q. Vinh
Ảnh: Đ. Khoa

Chi bộ 3, Đảng ủy cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên

08/07/2016
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 10/5/2016 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và thực hiện Quyết định số 304-QĐ/ĐUK ngày 27/6/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, chiều ngày 07/7/2016, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức lễ kết nạp quần chúng Đỗ Đăng Khoa, chuyên viên phòng Dân nguyện - Thông tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Huỳnh Thành, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII, đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và tất cả các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Tại buổi lễ thay mặt Chi bộ 3, đồng chí Trần Hữu Thành, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3 đọc Quyết định kết nạp đảng viên, trao quyết định cho đồng chí Đỗ Đăng; đồng thời, nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí Khoa trong thời gian dự bị. Đồng chí Bí thư Chi bộ 3 chúc mừng đồng chí đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách, với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và đề nghị đồng chí Khoa không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức phấn đấu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực hơn nữa để cùng Chi bộ 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong phần phát biểu tuyên thệ của mình, đồng chí Khoa xin hứa thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của đảng viên, sẽ không ngừng phấn đấu, trau dồi năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.
                                                                             Tin: Q. Vinh
Ảnh: Đ. Khoa