> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Chi bộ 4, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II (nhiệm

Chi bộ 4, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2017)

23/03/2015
Sáng ngày 19/3/2015, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2017. Đến dự đại hội có đ/c Nguyễn Thế Quang, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú trong Chi bộ.

Đại hội đã kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, trung thực, thẳng thắn; mỗi đại biểu nêu cao tính Đảng, tiếp thu nghị quyết Đại hội với tất cả nhiệt tình cách mạng, với quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cách mạng thiết thực, đạt nhiều thắng lợi trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, Đại hội đã xem xét lựa chọn 03 đảng viên tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn theo quy định để bầu vào Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng chí Nguyễn Thị Lựu, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đ/c Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đánh giá cao  sự nỗ lực của tập thể Chi bộ 4, của đồng chí Bí thư Chi bộ và mỗi đảng viên trong quá trình chuẩn bị Đại hội, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng để Đại hội nghiên cứu, thông qua Nghị quyết Đại hội có chất lượng cao, làm cơ sở lãnh đạo triển khai trong cả nhiệm kỳ tới, nhất là lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và tiếp tục giữ vững tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch vững mạnh./.
Tin: Mai Thị Lý

Chi bộ 4, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2017)

23/03/2015
Sáng ngày 19/3/2015, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2017. Đến dự đại hội có đ/c Nguyễn Thế Quang, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú trong Chi bộ.

Đại hội đã kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, trung thực, thẳng thắn; mỗi đại biểu nêu cao tính Đảng, tiếp thu nghị quyết Đại hội với tất cả nhiệt tình cách mạng, với quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cách mạng thiết thực, đạt nhiều thắng lợi trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, Đại hội đã xem xét lựa chọn 03 đảng viên tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn theo quy định để bầu vào Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng chí Nguyễn Thị Lựu, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đ/c Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đánh giá cao  sự nỗ lực của tập thể Chi bộ 4, của đồng chí Bí thư Chi bộ và mỗi đảng viên trong quá trình chuẩn bị Đại hội, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng để Đại hội nghiên cứu, thông qua Nghị quyết Đại hội có chất lượng cao, làm cơ sở lãnh đạo triển khai trong cả nhiệm kỳ tới, nhất là lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và tiếp tục giữ vững tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch vững mạnh./.
Tin: Mai Thị Lý