> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thăm và tặng quà tại các đồn biên phòng thuộc huyện Chư Pr

Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thăm và tặng quà tại các đồn biên phòng thuộc huyện Chư Prông

28/01/2016
Thực hiện Chương trình số 03-CTr/CĐVP ngày 21/01/2016 về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, ngày 27/01/2016 Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang công tác tại 03 Đồn Biên phòng: Đồn Ia Puch (727); Đồn Ia Mơr (729); Đồn Ia Lốp (731) và Đại đội Bộ binh 01 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự huyện Chư Prông; mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Thông qua hoạt động này, đã giúp đoàn viên trong Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ bảo vệ biên giới lãnh thổ Việt Nam, giữ vững ổn định tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn tỉnh của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” trong Đoàn thanh niên; tăng cường sự giao lưu, mối quan hệ của lực lượng đoàn viên thanh niên với cán bộ chiến sĩ các Đồn biên phòng.
Tin: Thu Trang, Ảnh: Đ.K

Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thăm và tặng quà tại các đồn biên phòng thuộc huyện Chư Prông

28/01/2016
Thực hiện Chương trình số 03-CTr/CĐVP ngày 21/01/2016 về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, ngày 27/01/2016 Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang công tác tại 03 Đồn Biên phòng: Đồn Ia Puch (727); Đồn Ia Mơr (729); Đồn Ia Lốp (731) và Đại đội Bộ binh 01 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự huyện Chư Prông; mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Thông qua hoạt động này, đã giúp đoàn viên trong Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ bảo vệ biên giới lãnh thổ Việt Nam, giữ vững ổn định tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn tỉnh của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” trong Đoàn thanh niên; tăng cường sự giao lưu, mối quan hệ của lực lượng đoàn viên thanh niên với cán bộ chiến sĩ các Đồn biên phòng.
Tin: Thu Trang, Ảnh: Đ.K