> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức một số hoạt động Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần

Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức một số hoạt động Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

27/10/2015
Nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020, chiều ngày 23/6/2015, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức một số hoạt động như thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và 04 gia đình chính sách, có công với cách mạng tại xã Ia Ko, huyện Chư Sê, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Đồng thời, Chi đoàn đã giao lưu thể dục thể thao với Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê.

Các hoạt động trên đã giúp đoàn viên trong Chi đoàn Văn phòng nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, tăng cường sự giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với Chi đoàn bạn, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên trong Chi đoàn.
THU TRANG

Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức một số hoạt động Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

27/10/2015
Nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020, chiều ngày 23/6/2015, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức một số hoạt động như thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và 04 gia đình chính sách, có công với cách mạng tại xã Ia Ko, huyện Chư Sê, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Đồng thời, Chi đoàn đã giao lưu thể dục thể thao với Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê.

Các hoạt động trên đã giúp đoàn viên trong Chi đoàn Văn phòng nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, tăng cường sự giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với Chi đoàn bạn, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên trong Chi đoàn.
THU TRANG