> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

14/07/2016
Chiều 14/7/2016, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Đến dự Hội nghị có đồng chí AYun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Duy Vượt, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XIV; các đồng chí lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể CBCC,VC-NLĐ tham dự hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2016, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Lãnh đạo Văn phòng quản lý, điều hành đúng quy chế làm việc, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn tăng cường kỷ luật công vụ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác. CBCC,VC-NLĐ Văn phòng đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi bật là đã tham mưu, phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý 07 dự thảo luật; phục vụ ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; tham mưu, phục vụ các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành 03 cuộc giám sát. Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia kỳ họp thứ mười một và tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; Thường trực HĐND tỉnh tổng kết nhiệm kỳ khóa X và tổ chức thành công 03 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa X, XI; tiến hành 05 cuộc giám sát, khảo sát; Tổ chức phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân hằng tháng với 133 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 224 đơn đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

3.jpg
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhận cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng.

Trong sáu tháng cuối năm 2016, 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tập trung tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh tham dự và tổ chức các kỳ họp theo quy định; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí AYun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Cờ của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015; UBND tỉnh tặng Cờ cho tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015; 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 02 tập thể và 05 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./. 
                 Tin: Q. Vinh
Ảnh: Đ. Khoa

Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

14/07/2016
Chiều 14/7/2016, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Đến dự Hội nghị có đồng chí AYun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Duy Vượt, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XIV; các đồng chí lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể CBCC,VC-NLĐ tham dự hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2016, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Lãnh đạo Văn phòng quản lý, điều hành đúng quy chế làm việc, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn tăng cường kỷ luật công vụ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác. CBCC,VC-NLĐ Văn phòng đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi bật là đã tham mưu, phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý 07 dự thảo luật; phục vụ ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; tham mưu, phục vụ các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành 03 cuộc giám sát. Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia kỳ họp thứ mười một và tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; Thường trực HĐND tỉnh tổng kết nhiệm kỳ khóa X và tổ chức thành công 03 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa X, XI; tiến hành 05 cuộc giám sát, khảo sát; Tổ chức phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân hằng tháng với 133 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 224 đơn đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

3.jpg
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhận cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng.

Trong sáu tháng cuối năm 2016, 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tập trung tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh tham dự và tổ chức các kỳ họp theo quy định; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí AYun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Cờ của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015; UBND tỉnh tặng Cờ cho tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015; 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 02 tập thể và 05 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./. 
                 Tin: Q. Vinh
Ảnh: Đ. Khoa