> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sá

Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”

27/12/2014
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Văn phòng đã tổ chức tốt các phong trào thi đua thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, góp phần động viên CBCCNLĐ hăng hái phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những năm qua, cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo CBCCNLĐ- đoàn viên công đoàn Văn phòng và thu được nhiều kết quả thiết thực. Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức chính trị, ý thức rèn luyện tu dưỡng, giữ vững phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người CBCCNLĐ trung thành với Đảng, Nhà nước, gương mẫu trước quần chúng nhân dân, tận tụy với công việc, sáng tạo trong lao động và công tác gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Để triển khai thực hiện tốt cuộc vận động này, BCH Công đoàn cơ sở đã phát động nhiều phong trà như: Phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Xây dựng tác phong, lề lối làm việc” gắn với việc thực hiện “Ngày làm việc 8 giờ có hiệu quả”; Phong trào phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phong trào xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự; Phong trào thi đua trong nữ CBCCVCLĐ,.. Các phong trào thi đua yêu nước này đã được BCH Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai cho đoàn viên - CBCCNLĐ đăng ký tại Hội nghị CBCC đầu năm, làm tiêu chí thi đua, bình xét, phân loại chất lượng đoàn viên - CBCCNLĐ cuối năm. Do đó, cuộc vận động ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo CBCCNLĐ tham gia, thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Với phong trào “Xây dựng tác phong, lề lối làm việc” gắn với việc thực hiện “Ngày làm việc 8 giờ có hiệu quả” triển khai thuận lợi, đặc biệt từ khi Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 858/UBND-NC ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về nâng cao, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của CBCCNLĐ, đội ngũ CBCCNLĐ làm việc trong cơ quan đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc.

Bên cạnh những quy định thì ý thức tự giác, sự tận tụy của mỗi đoàn viên - CBCCVCNLĐ vẫn là điều cốt lõi góp phần làm nên thành công của phong trào. Đây chính là phẩm chất quan trọng của người đoàn viên - CBCCVC đã được nâng lên thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. CBCCNLĐ chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện tốt thời gian làm việc, không đi trễ, về sớm, không chơi game, không ăn sáng, cà phê trong giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ hành chính theo tinh thần Công văn số 805/UBND-NC ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh Gia Lai.

Hỗ trợ đắc lực cho hoạt động cơ quan, Công đoàn Văn phòng đã thành lập 6 tiểu ban trong đó có Ban Thông tin - đọc báo buổi sáng. Qua đó, một mặt tạo thói quen đi làm đúng giờ, duy trì tốt việc đọc báo vào buổi sáng hằng ngày cũng như thông tin các nội dung, văn bản mới, những sự kiện của tỉnh, của đất nước,... cho CBCCNLĐ trong cơ quan biết và thực hiện. Bên cạnh đó, các đoàn viên cũng đã áp dụng tốt công nghệ thông tin vào công việc như sử dụng phần mền Uni Office, Mail công vụ. Đặc biệt, năm 2014, Văn phòng áp dụng Chương trình quản lý văn bản điện tử, đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc và giúp những người có trách nhiệm liên quan trực tiếp đến văn bản tiến hành tham mưu, đề xuất; những người liên quan ít cũng tiếp cận được văn bản thì tiến hành nghiên cứu để có những tham mưu, đề xuất liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách,... từ đó góp phần xử lý nhanh, kịp thời các công việc của Văn phòng.

Phong trào thi đua "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng" cũng được triển khai lồng ghép với việc triển khai cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Đặc biệt liên quan thiết thực đến việc nâng cao đời sống cho đoàn viên qua việc khoán chi hành chính, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm điện, nước, xăng xe…

Hiện nay nữ CBCCVC-LĐ của công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có 19/47 CBCCNLĐ (tỷ lệ 40%), trong đó, tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học chiếm 89,47%. Tỷ lệ chị em tham gia quản lý từ cấp trưởng phòng và tương đương trở lên chiếm 26,3%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ Đảng cơ sở chiếm 30%. Với số lượng, trình độ chuyên môn cơ bản và tinh thần trách nhiệm cao nên phong trào thi đua trong nữ CBCCVC-LĐ được tổ chức có hiệu quả, nổi bật là phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn cuộc vận động "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kết quả, hàng năm hầu như 100% chị em đạt “Lao động tiên tiến”, được công nhận danh hiệu “Hai giỏi”. Năm 2014, 01 chị vinh dự được Ban Chấp hành Công đoàn viên chức, Liên đoàn Lao động tỉnh lựa chọn, cử đi dự Hội nghị biểu dương 85 gương mặt trưởng ban nữ công tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc tại Hà Nội, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen. Từ năm 2010 đến nay, đã có 05 chị được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hiện nay chúng ta đang tích cực xây dựng văn hoá công sở. Đây là một nhu cầu khách quan, một nội dung quan trọng nhằm cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Với mục đích xây dựng công sở trở thành công sở văn minh, chuyên nghiệp và hiện đại, thì kết quả cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” là một trong những cơ sở quan trọng. Vì thế, BCH Công đoàn cũng như Lãnh đạo Văn phòng đã tích cực vận động CBCCNLĐ thực hiện cuộc vận động. Trên cơ sở các tiêu chí, nội dung của các phong trào, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã cụ thể hóa vào thực tiễn hoạt động của Công đoàn và cơ quan, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, động viên CBCCNLĐ học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh phong trào.Vận động CBCCNLĐ học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ. Lồng ghép với các phong trào văn nghệ, thể thao,.. góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho đội ngũ CBCCNLĐ. Đến nay, chất lượng đội ngũ CBCCNLĐ Văn phòng được tiếp tục củng cố, trong đó: 8,51% sau đại học, 68% có trình độ đại học và tương đương; cử nhân và cao cấp lý luận chính trị chiếm 32%.  

Qua các phong trào thi đua lao động tại cơ quan, năm 2011, đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm2012, 2013 được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua Xuất sắc; trong năm 2013 có 01 tập thể và 01 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng III; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 04 cá nhân; 01 cá nhân nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013; 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. 02 cá nhân nhận bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam. Năm 2014, BCH Công đoàn và Lãnh đạo Văn phòng quyết định công nhận có 47/47 CBCCNLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 31/47 CBCCNLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16/47 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm, không có CBCCNLĐ vi phạm pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế cơ quan. Hiện nay đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Văn phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thông qua thực hiện các phong trào, cuộc vận động , mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đổi mới và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn; đã phát huy khả năng sáng tạo, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua, tham mưu, đề xuất các sáng kiến, cải tiến, đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động và vị thế của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh nói chung cũng như Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nói riêng.

Với 10 xây dựng và trưởng thành, tuy chưa dài và còn nhiều khó khăn thách thức, song trong môi trường và điều kiện đặc thù của Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đơn vị đã có nhiều cố gắng tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, từng bước vươn lên và ngày càng khẳng định vị thế của mình, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng, để cùng với tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

HƯƠNG LAN

Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”

27/12/2014
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Văn phòng đã tổ chức tốt các phong trào thi đua thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, góp phần động viên CBCCNLĐ hăng hái phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những năm qua, cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo CBCCNLĐ- đoàn viên công đoàn Văn phòng và thu được nhiều kết quả thiết thực. Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức chính trị, ý thức rèn luyện tu dưỡng, giữ vững phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người CBCCNLĐ trung thành với Đảng, Nhà nước, gương mẫu trước quần chúng nhân dân, tận tụy với công việc, sáng tạo trong lao động và công tác gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Để triển khai thực hiện tốt cuộc vận động này, BCH Công đoàn cơ sở đã phát động nhiều phong trà như: Phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Xây dựng tác phong, lề lối làm việc” gắn với việc thực hiện “Ngày làm việc 8 giờ có hiệu quả”; Phong trào phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phong trào xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự; Phong trào thi đua trong nữ CBCCVCLĐ,.. Các phong trào thi đua yêu nước này đã được BCH Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai cho đoàn viên - CBCCNLĐ đăng ký tại Hội nghị CBCC đầu năm, làm tiêu chí thi đua, bình xét, phân loại chất lượng đoàn viên - CBCCNLĐ cuối năm. Do đó, cuộc vận động ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo CBCCNLĐ tham gia, thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Với phong trào “Xây dựng tác phong, lề lối làm việc” gắn với việc thực hiện “Ngày làm việc 8 giờ có hiệu quả” triển khai thuận lợi, đặc biệt từ khi Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 858/UBND-NC ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về nâng cao, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của CBCCNLĐ, đội ngũ CBCCNLĐ làm việc trong cơ quan đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc.

Bên cạnh những quy định thì ý thức tự giác, sự tận tụy của mỗi đoàn viên - CBCCVCNLĐ vẫn là điều cốt lõi góp phần làm nên thành công của phong trào. Đây chính là phẩm chất quan trọng của người đoàn viên - CBCCVC đã được nâng lên thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. CBCCNLĐ chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện tốt thời gian làm việc, không đi trễ, về sớm, không chơi game, không ăn sáng, cà phê trong giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ hành chính theo tinh thần Công văn số 805/UBND-NC ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh Gia Lai.

Hỗ trợ đắc lực cho hoạt động cơ quan, Công đoàn Văn phòng đã thành lập 6 tiểu ban trong đó có Ban Thông tin - đọc báo buổi sáng. Qua đó, một mặt tạo thói quen đi làm đúng giờ, duy trì tốt việc đọc báo vào buổi sáng hằng ngày cũng như thông tin các nội dung, văn bản mới, những sự kiện của tỉnh, của đất nước,... cho CBCCNLĐ trong cơ quan biết và thực hiện. Bên cạnh đó, các đoàn viên cũng đã áp dụng tốt công nghệ thông tin vào công việc như sử dụng phần mền Uni Office, Mail công vụ. Đặc biệt, năm 2014, Văn phòng áp dụng Chương trình quản lý văn bản điện tử, đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc và giúp những người có trách nhiệm liên quan trực tiếp đến văn bản tiến hành tham mưu, đề xuất; những người liên quan ít cũng tiếp cận được văn bản thì tiến hành nghiên cứu để có những tham mưu, đề xuất liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách,... từ đó góp phần xử lý nhanh, kịp thời các công việc của Văn phòng.

Phong trào thi đua "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng" cũng được triển khai lồng ghép với việc triển khai cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Đặc biệt liên quan thiết thực đến việc nâng cao đời sống cho đoàn viên qua việc khoán chi hành chính, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm điện, nước, xăng xe…

Hiện nay nữ CBCCVC-LĐ của công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có 19/47 CBCCNLĐ (tỷ lệ 40%), trong đó, tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học chiếm 89,47%. Tỷ lệ chị em tham gia quản lý từ cấp trưởng phòng và tương đương trở lên chiếm 26,3%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ Đảng cơ sở chiếm 30%. Với số lượng, trình độ chuyên môn cơ bản và tinh thần trách nhiệm cao nên phong trào thi đua trong nữ CBCCVC-LĐ được tổ chức có hiệu quả, nổi bật là phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn cuộc vận động "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kết quả, hàng năm hầu như 100% chị em đạt “Lao động tiên tiến”, được công nhận danh hiệu “Hai giỏi”. Năm 2014, 01 chị vinh dự được Ban Chấp hành Công đoàn viên chức, Liên đoàn Lao động tỉnh lựa chọn, cử đi dự Hội nghị biểu dương 85 gương mặt trưởng ban nữ công tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc tại Hà Nội, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen. Từ năm 2010 đến nay, đã có 05 chị được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hiện nay chúng ta đang tích cực xây dựng văn hoá công sở. Đây là một nhu cầu khách quan, một nội dung quan trọng nhằm cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Với mục đích xây dựng công sở trở thành công sở văn minh, chuyên nghiệp và hiện đại, thì kết quả cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” là một trong những cơ sở quan trọng. Vì thế, BCH Công đoàn cũng như Lãnh đạo Văn phòng đã tích cực vận động CBCCNLĐ thực hiện cuộc vận động. Trên cơ sở các tiêu chí, nội dung của các phong trào, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã cụ thể hóa vào thực tiễn hoạt động của Công đoàn và cơ quan, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, động viên CBCCNLĐ học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh phong trào.Vận động CBCCNLĐ học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ. Lồng ghép với các phong trào văn nghệ, thể thao,.. góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho đội ngũ CBCCNLĐ. Đến nay, chất lượng đội ngũ CBCCNLĐ Văn phòng được tiếp tục củng cố, trong đó: 8,51% sau đại học, 68% có trình độ đại học và tương đương; cử nhân và cao cấp lý luận chính trị chiếm 32%.  

Qua các phong trào thi đua lao động tại cơ quan, năm 2011, đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm2012, 2013 được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua Xuất sắc; trong năm 2013 có 01 tập thể và 01 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng III; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 04 cá nhân; 01 cá nhân nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013; 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. 02 cá nhân nhận bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam. Năm 2014, BCH Công đoàn và Lãnh đạo Văn phòng quyết định công nhận có 47/47 CBCCNLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 31/47 CBCCNLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16/47 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm, không có CBCCNLĐ vi phạm pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế cơ quan. Hiện nay đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Văn phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thông qua thực hiện các phong trào, cuộc vận động , mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đổi mới và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn; đã phát huy khả năng sáng tạo, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua, tham mưu, đề xuất các sáng kiến, cải tiến, đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động và vị thế của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh nói chung cũng như Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nói riêng.

Với 10 xây dựng và trưởng thành, tuy chưa dài và còn nhiều khó khăn thách thức, song trong môi trường và điều kiện đặc thù của Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đơn vị đã có nhiều cố gắng tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, từng bước vươn lên và ngày càng khẳng định vị thế của mình, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng, để cùng với tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

HƯƠNG LAN