> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2023 -2028

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2023 -2028

31/03/2023
Sáng ngày 31/3/2023, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức  Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Võ Hữu Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2023 gồm 07 đồng chí. Đến năm 2021, thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, vị trí, chức năng của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh nên có sự thay đổi về bộ máy và cơ cấu tổ chức. Ngày 09/4/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 343/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở đó Công đoàn viên chức tỉnh đã ban hành các quyết định hợp nhất, đổi tên Công đoàn cơ sở, chỉ định Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra lâm thời Công đoàn Cơ sở Văn phòng  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Hiện nay, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có 45 đoàn viên, được sắp xếp thành 03 Tổ Công đoàn. 
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và sự nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn nên hoạt động của Công đoàn đã từng bước đổi mới, mang nhiều kết quả thiết thực, các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
bch-khoa-moi.jpg
Đồng chí Võ Hữu Hải, UVBTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới 

Tại Đại hội, đoàn viên Công đoàn đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí. Đồng chí Lê Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được Ban Chấp hành Công đoàn khóa I bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./.
 
Hoàng Sơn

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2023 -2028

31/03/2023
Sáng ngày 31/3/2023, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức  Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Võ Hữu Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2023 gồm 07 đồng chí. Đến năm 2021, thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, vị trí, chức năng của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh nên có sự thay đổi về bộ máy và cơ cấu tổ chức. Ngày 09/4/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 343/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở đó Công đoàn viên chức tỉnh đã ban hành các quyết định hợp nhất, đổi tên Công đoàn cơ sở, chỉ định Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra lâm thời Công đoàn Cơ sở Văn phòng  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Hiện nay, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có 45 đoàn viên, được sắp xếp thành 03 Tổ Công đoàn. 
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và sự nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn nên hoạt động của Công đoàn đã từng bước đổi mới, mang nhiều kết quả thiết thực, các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
bch-khoa-moi.jpg
Đồng chí Võ Hữu Hải, UVBTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới 

Tại Đại hội, đoàn viên Công đoàn đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí. Đồng chí Lê Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được Ban Chấp hành Công đoàn khóa I bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./.
 
Hoàng Sơn