> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

18/06/2020
Ngày 17/6/2020, Đảng bộ cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Đặng Phan Chung, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Đình Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
 
IMG-9652-(1).JPG
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã bám sát nghị quyết và chương trình công tác đề ra, bám sát Quy chế hoạt động của Đảng bộ; lãnh đạo các chi bộ và đảng viên giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, đã chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Xây dựng đọi ngũ CBCC,VC-NLĐ cơ quan ngày càng trưởng thành, vững mạnh vươn lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
bo-phieu.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2025, như: Các Chi bộ hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ (01 chi bộ hòan thành xuất sắc nhiệm vụ); Xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 02 quần chúng trở lên; có 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% CBCC hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và ít nhất có 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thu đua cấp cơ sở.
ra-mat.jpg
Ông Nguyễn Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa, chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; đồng chí Vũ Tiến Anh - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy khóa XVI, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm và BCH bầu làm Bí thư Đảng ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.
TH: Q. Vinh

Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

18/06/2020
Ngày 17/6/2020, Đảng bộ cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Đặng Phan Chung, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Đình Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
 
IMG-9652-(1).JPG
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã bám sát nghị quyết và chương trình công tác đề ra, bám sát Quy chế hoạt động của Đảng bộ; lãnh đạo các chi bộ và đảng viên giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, đã chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Xây dựng đọi ngũ CBCC,VC-NLĐ cơ quan ngày càng trưởng thành, vững mạnh vươn lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
bo-phieu.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2025, như: Các Chi bộ hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ (01 chi bộ hòan thành xuất sắc nhiệm vụ); Xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 02 quần chúng trở lên; có 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% CBCC hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và ít nhất có 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thu đua cấp cơ sở.
ra-mat.jpg
Ông Nguyễn Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa, chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; đồng chí Vũ Tiến Anh - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy khóa XVI, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm và BCH bầu làm Bí thư Đảng ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.
TH: Q. Vinh