> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

05/05/2015
Ngày 27/4/2015, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Rah Lan Tuấn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Duy Vượt UVTT HĐND tỉnh; đồng chí Lương Thanh Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các đảng viên thuộc Đảng bộ được triệu tập về dự Đại hội. Đồng chí Phạm Ngọc Cẩn, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XV đề ra, xây dựng Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, đã chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng; triển khai hoàn thành tốt 08/08 chỉ tiêu, nhiệm vụ đã dề ra; Xây dựng đọi ngũ CBCC,VC-NLĐ cơ quan ngày càng trưởng thành, vững mạnh vươn lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác kết nạp đảng viên mới vượt kế hoạch. Hằng năm, Văn phòng đều được UBND tỉnh công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc” và tặng Cờ Thi đua, Bằng khen; Chi đoàn Thanh niên và Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc; Đảng bộ cơ sở Văn phòng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận “Trong sạch, vững mạnh” và “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2010-2014).

Đại hội đã đề ra 07 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2015-2020, như: Các chi bộ hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 50% đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 20% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Xây dựng Đảng bộ cơ sở hằng năm đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” và được khen thưởng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. Hàng năm có 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt 90% trở lên. Lãnh đạo cơ quan Văn phòng hằng năm hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị: có 90% trở lên CBCCVC-NLĐ đạt Lao động tiên tiến, trong đó có 15% trở lên đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở; cơ quan đạt chuẩn công sở văn hóa, lãnh đạo Công đoàn cơ sở; Chi Đoàn thanh niên đạt tiêu chuẩn vững mạnh trở lên.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí;  đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy khóa XV, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm và BCH bầu làm Bí thư Đảng ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Trước đó, vào ngày 25/4/2015, Đại hội đã tiến hành phiên họp trù bị để đảng viên thuộc Đảng bộ thảo luận, đóng góp vào các dự thảo Văn kiện, qua đó có 09 lượt ý kiến thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan tỉnh lần thứ VII và Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

IMG_0017.JPG
 
IMG_0019.JPG

IMG_0052.JPG

IMG_0065.JPG

IMG_0084-(2).JPG


Tin: Q. Vinh
Ảnh: Đ. Khoa

Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

05/05/2015
Ngày 27/4/2015, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Rah Lan Tuấn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Duy Vượt UVTT HĐND tỉnh; đồng chí Lương Thanh Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các đảng viên thuộc Đảng bộ được triệu tập về dự Đại hội. Đồng chí Phạm Ngọc Cẩn, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XV đề ra, xây dựng Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, đã chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng; triển khai hoàn thành tốt 08/08 chỉ tiêu, nhiệm vụ đã dề ra; Xây dựng đọi ngũ CBCC,VC-NLĐ cơ quan ngày càng trưởng thành, vững mạnh vươn lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác kết nạp đảng viên mới vượt kế hoạch. Hằng năm, Văn phòng đều được UBND tỉnh công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc” và tặng Cờ Thi đua, Bằng khen; Chi đoàn Thanh niên và Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc; Đảng bộ cơ sở Văn phòng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận “Trong sạch, vững mạnh” và “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2010-2014).

Đại hội đã đề ra 07 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2015-2020, như: Các chi bộ hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 50% đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 20% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Xây dựng Đảng bộ cơ sở hằng năm đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” và được khen thưởng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. Hàng năm có 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt 90% trở lên. Lãnh đạo cơ quan Văn phòng hằng năm hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị: có 90% trở lên CBCCVC-NLĐ đạt Lao động tiên tiến, trong đó có 15% trở lên đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở; cơ quan đạt chuẩn công sở văn hóa, lãnh đạo Công đoàn cơ sở; Chi Đoàn thanh niên đạt tiêu chuẩn vững mạnh trở lên.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí;  đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy khóa XV, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm và BCH bầu làm Bí thư Đảng ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Trước đó, vào ngày 25/4/2015, Đại hội đã tiến hành phiên họp trù bị để đảng viên thuộc Đảng bộ thảo luận, đóng góp vào các dự thảo Văn kiện, qua đó có 09 lượt ý kiến thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan tỉnh lần thứ VII và Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

IMG_0017.JPG
 
IMG_0019.JPG

IMG_0052.JPG

IMG_0065.JPG

IMG_0084-(2).JPG


Tin: Q. Vinh
Ảnh: Đ. Khoa