> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đảng bộ cơ sở VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động Kỷ niệm 126 nă

Đảng bộ cơ sở VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/05/2016
Chiều ngày 17/5/2016, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các hoạt động Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016). Buổi sinh hoạt chuyên đề gồm 3 nội dung: Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”; Đảng ủy cơ sở tiến hành sơ kết việc thực hiện Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; BCH Chi đoàn thanh niên phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức Thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh..

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu, rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ sở đã tiến hành khen thưởng đối với 04 tập thể và 17 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến 2016./.
 
                                                                                                Thu Trang

Đảng bộ cơ sở VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/05/2016
Chiều ngày 17/5/2016, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các hoạt động Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016). Buổi sinh hoạt chuyên đề gồm 3 nội dung: Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”; Đảng ủy cơ sở tiến hành sơ kết việc thực hiện Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; BCH Chi đoàn thanh niên phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức Thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh..

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu, rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ sở đã tiến hành khen thưởng đối với 04 tập thể và 17 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến 2016./.
 
                                                                                                Thu Trang