> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được khen thưởng Cờ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biể

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được khen thưởng Cờ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015)

14/07/2016
Sáng 14-7-2016, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triên khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.  

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Duy Vượt, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XIV; các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng cùng 32/36 đảng viên trong Đảng bộ tham dự hội nghị.

Sáu tháng qua, Đảng ủy cơ sở và các Chi bộ đã chú trọng lãnh đạo đảng viên và quần chúng hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Đoàn, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và của Văn phòng đã ban hành . Chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc và tổ chức phục vụ các hoạt động chức năng của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh tiếp tục được nâng lên, chuyển biến tích cực, nổi bật là: Tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia kỳ họp thứ mười một và tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổng kết nhiệm kỳ khóa X và tổ chức thành công 03 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa X, XI; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy cơ sở và các Chi bộ, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy định của Đảng và Quy chế hoạt động của Đảng bộ cơ sở, triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên xây dựng tổ chức vững mạnh, triển khai tốt các phong trào của đoàn thể.

Về nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy lãnh đạo triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NG/ĐUVP ngày 14/01/2016 của Đảng bộ cơ sở về “Phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ cơ sở tiếp tục đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016”; chú trọng lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong năm.

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Cờ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015)./.
Tin: Q Vinh, ảnh: Đăng Khoa

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được khen thưởng Cờ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015)

14/07/2016
Sáng 14-7-2016, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triên khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.  

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Duy Vượt, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XIV; các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng cùng 32/36 đảng viên trong Đảng bộ tham dự hội nghị.

Sáu tháng qua, Đảng ủy cơ sở và các Chi bộ đã chú trọng lãnh đạo đảng viên và quần chúng hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Đoàn, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và của Văn phòng đã ban hành . Chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc và tổ chức phục vụ các hoạt động chức năng của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh tiếp tục được nâng lên, chuyển biến tích cực, nổi bật là: Tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia kỳ họp thứ mười một và tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổng kết nhiệm kỳ khóa X và tổ chức thành công 03 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa X, XI; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy cơ sở và các Chi bộ, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy định của Đảng và Quy chế hoạt động của Đảng bộ cơ sở, triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên xây dựng tổ chức vững mạnh, triển khai tốt các phong trào của đoàn thể.

Về nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy lãnh đạo triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NG/ĐUVP ngày 14/01/2016 của Đảng bộ cơ sở về “Phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ cơ sở tiếp tục đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016”; chú trọng lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong năm.

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Cờ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015)./.
Tin: Q Vinh, ảnh: Đăng Khoa