> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015

20/07/2015
Sáng ngày 20-7-2015, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.  

Các đồng chí ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Duy Vượt, UVTT HĐND tỉnh; đồng chí Lương Thanh Đức, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham dự hội nghị.

Sáu tháng qua, Đảng ủy cơ sở và các Chi bộ đã chú trọng lãnh đạo đảng viên và quần chúng hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc việc triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Đoàn, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và của Văn phòng đề ra.

Tổ chức quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ cơ sở Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội các Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trên cơ sở đó, tổ chức thành công 05 Đại hội Chi bộ (nhiệm kỳ 2015-2017) và Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đảng ủy cơ sở, các Chi bộ thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy chế hoạt động, giữ vững kỷ cương và quan hệ đoàn kết, thống nhất nội bộ. Đảng ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Công tác tổ chức và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nền nếp, có trọng tâm trọng điểm đi đôi với chú trọng hiệu quả thực chất của mỗi công việc cụ thể. lãnh đạo Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên xây dựng tổ chức vững mạnh, triển khai tốt các phong trào của đoàn thể.

DSC05528.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Q.Vinh

Về nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, Đảng ủy lãnh đạo, xây dựng cán bộ, đảng viên, CC,VC-NLĐ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên và quần chúng luôn tận tụy, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh. Đồng thời tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết số 32-NQ/ĐUVP, ngày 12/01/2015 của Đảng bộ cơ sở về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ cơ sở tiếp tục đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015./.

Tin: Q.Vinh

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015

20/07/2015
Sáng ngày 20-7-2015, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.  

Các đồng chí ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Duy Vượt, UVTT HĐND tỉnh; đồng chí Lương Thanh Đức, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham dự hội nghị.

Sáu tháng qua, Đảng ủy cơ sở và các Chi bộ đã chú trọng lãnh đạo đảng viên và quần chúng hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc việc triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Đoàn, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và của Văn phòng đề ra.

Tổ chức quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ cơ sở Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội các Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trên cơ sở đó, tổ chức thành công 05 Đại hội Chi bộ (nhiệm kỳ 2015-2017) và Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đảng ủy cơ sở, các Chi bộ thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy chế hoạt động, giữ vững kỷ cương và quan hệ đoàn kết, thống nhất nội bộ. Đảng ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Công tác tổ chức và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nền nếp, có trọng tâm trọng điểm đi đôi với chú trọng hiệu quả thực chất của mỗi công việc cụ thể. lãnh đạo Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên xây dựng tổ chức vững mạnh, triển khai tốt các phong trào của đoàn thể.

DSC05528.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Q.Vinh

Về nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, Đảng ủy lãnh đạo, xây dựng cán bộ, đảng viên, CC,VC-NLĐ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên và quần chúng luôn tận tụy, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh. Đồng thời tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết số 32-NQ/ĐUVP, ngày 12/01/2015 của Đảng bộ cơ sở về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ cơ sở tiếp tục đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015./.

Tin: Q.Vinh