> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

15/01/2016
Sáng 14/01/2016 Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thành, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Duy Vượt, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đến dự.

Trong năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ cơ sở Văn phòng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt.

Đảng ủy cơ sở và các Chi bộ đã chú trọng lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc công tác chỉ đạo, điều hành và tham mưu, phục vụ triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Đoàn, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND và Văn phòng đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng tăng cường theo nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ cơ sở. Sinh hoạt của các Chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm chỉnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu thực hiện tốt 05 chuẩn mực đạo đức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà Đảng bộ cơ sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện.

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị 7 chỉ tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng năm 2016 để giữ vững tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

4.JPG
Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận giấy khen

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2015; Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã công nhận 05 Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”; tặng giấy khen Chi bộ 1 “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời biểu dương 14 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác Đảng trong năm 2015/.
TH: Q.Vinh

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

15/01/2016
Sáng 14/01/2016 Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thành, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Duy Vượt, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đến dự.

Trong năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ cơ sở Văn phòng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt.

Đảng ủy cơ sở và các Chi bộ đã chú trọng lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc công tác chỉ đạo, điều hành và tham mưu, phục vụ triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Đoàn, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND và Văn phòng đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng tăng cường theo nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ cơ sở. Sinh hoạt của các Chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm chỉnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu thực hiện tốt 05 chuẩn mực đạo đức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà Đảng bộ cơ sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện.

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị 7 chỉ tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng năm 2016 để giữ vững tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

4.JPG
Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận giấy khen

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2015; Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã công nhận 05 Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”; tặng giấy khen Chi bộ 1 “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời biểu dương 14 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác Đảng trong năm 2015/.
TH: Q.Vinh