> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sơ kết tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng 6

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sơ kết tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

21/07/2014
Sáng ngày 18-7-2014, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Rah Lan Tuấn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND, PCT HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lương Thanh Đức, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ dự Hội Nghị.
6 tháng qua, Đảng ủy cơ sở đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân và Đảng ủy cấp trên, phát huy vai trò lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong cơ quan đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đảng ủy cơ sở Văn phòng đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức; chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đảng ủy cơ sở đã ban hành 02 nghị quyết về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 02 kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiểm tra, giám sát đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, lãnh đạo triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên góp phần quan trọng vào việc giáo dục và quản lý đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ cơ sở, xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh tiếp tục được nâng lên, chuyển biến tích cực, nhất là hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; triển khai công tác tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên thực hiện tốt các phong trào; tham mưu thực hiện tốt công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, chuẩn bị tốt các kỳ họp của HĐND tỉnh; kỳ họp Quốc hội lần thứ 8, khóa XIII.

 
IMG_3250.jpg
Toàn cảnh hội nghị
 
            Tại Hội nghị, Đảng bộ cơ sở Văn phòng nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2011-2013); đồng chí Rah Lan Tuấn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND, PCT HĐND tỉnh nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2011-2013); đồng chí Đinh Duy Vượt, UVTT HĐND tỉnh nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2009-2013)./.
 
Q.Vinh

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sơ kết tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

21/07/2014
Sáng ngày 18-7-2014, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Rah Lan Tuấn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND, PCT HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lương Thanh Đức, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ dự Hội Nghị.
6 tháng qua, Đảng ủy cơ sở đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân và Đảng ủy cấp trên, phát huy vai trò lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong cơ quan đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đảng ủy cơ sở Văn phòng đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức; chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đảng ủy cơ sở đã ban hành 02 nghị quyết về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 02 kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiểm tra, giám sát đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, lãnh đạo triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên góp phần quan trọng vào việc giáo dục và quản lý đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ cơ sở, xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh tiếp tục được nâng lên, chuyển biến tích cực, nhất là hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; triển khai công tác tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên thực hiện tốt các phong trào; tham mưu thực hiện tốt công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, chuẩn bị tốt các kỳ họp của HĐND tỉnh; kỳ họp Quốc hội lần thứ 8, khóa XIII.

 
IMG_3250.jpg
Toàn cảnh hội nghị
 
            Tại Hội nghị, Đảng bộ cơ sở Văn phòng nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2011-2013); đồng chí Rah Lan Tuấn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND, PCT HĐND tỉnh nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2011-2013); đồng chí Đinh Duy Vượt, UVTT HĐND tỉnh nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2009-2013)./.
 
Q.Vinh