> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X sẽ tiến hành từ ngày 08 đến ngày 11/12/2015

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X sẽ tiến hành từ ngày 08 đến ngày 11/12/2015

02/12/2015
Sáng ngày 02/12/2015, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Đồng chí Nguyễn Thế Quang, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, chủ trì buổi họp báo.

Dự họp báo có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, , Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Hội nhà báo tỉnh, đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ sẽ tiến hành trong 4 ngày (từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2015) tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét nhiều nội dung quan trọng như: đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 và quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016. Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015 và nhiệm vụ, công tác năm 2016; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; Báo cáo của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh. HĐND tỉnh sẽ xem xét 13 tờ trình của Thường trực HĐND, UBND trên các lĩnh vực, chất vấn, trả lời chất vấn, miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo trong Thường trực HĐND và UBND tỉnh. Đồng thời, Uỷ ban MTTQVN tỉnh thông báo về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2015, những ý kiến kiến nghị của UBMTQVN tỉnh đối với HĐND, UBND các cấp và các đại biểu HĐND tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp

2.JPG

Về công tác thông tin, tuyên truyền kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thế Quang đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cần thông báo rộng rãi, đầy đủ, kịp thời về thời gian, nội dung của kỳ họp; đăng tải, phổ biến kịp thời các thông tin quan trọng về nội dung của kỳ họp với cử tri và nhân dân trong tỉnh. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cử tri và nhân dân trong tỉnh có thể trực tiếp phản ánh các ý kiến, kiến nghị của mình đối với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các ngành thông qua đường dây nóng trên  số  ĐT:059.3600556./.
                                                                                                 Tin: Q. Vinh
  Ảnh: Đăng Khoa

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X sẽ tiến hành từ ngày 08 đến ngày 11/12/2015

02/12/2015
Sáng ngày 02/12/2015, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Đồng chí Nguyễn Thế Quang, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, chủ trì buổi họp báo.

Dự họp báo có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, , Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Hội nhà báo tỉnh, đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ sẽ tiến hành trong 4 ngày (từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2015) tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét nhiều nội dung quan trọng như: đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 và quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016. Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015 và nhiệm vụ, công tác năm 2016; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; Báo cáo của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh. HĐND tỉnh sẽ xem xét 13 tờ trình của Thường trực HĐND, UBND trên các lĩnh vực, chất vấn, trả lời chất vấn, miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo trong Thường trực HĐND và UBND tỉnh. Đồng thời, Uỷ ban MTTQVN tỉnh thông báo về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2015, những ý kiến kiến nghị của UBMTQVN tỉnh đối với HĐND, UBND các cấp và các đại biểu HĐND tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp

2.JPG

Về công tác thông tin, tuyên truyền kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thế Quang đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cần thông báo rộng rãi, đầy đủ, kịp thời về thời gian, nội dung của kỳ họp; đăng tải, phổ biến kịp thời các thông tin quan trọng về nội dung của kỳ họp với cử tri và nhân dân trong tỉnh. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cử tri và nhân dân trong tỉnh có thể trực tiếp phản ánh các ý kiến, kiến nghị của mình đối với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các ngành thông qua đường dây nóng trên  số  ĐT:059.3600556./.
                                                                                                 Tin: Q. Vinh
  Ảnh: Đăng Khoa