> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Sinh hoạt chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sinh hoạt chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016)

01/09/2016
Sáng ngày 30/8/2016, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016). Buổi sinh hoạt có 3 nội dung chính gồm sinh hoạt chuyên đề về “Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” do đồng chí Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở báo cáo; Xem phim tư liệu “Người đi tìm hình của nước” và thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi sinh hoạt giúp cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu, rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, giúp chúng ta ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
                                                                   Tin: T. Trang
Ảnh: Q. Vinh

Sinh hoạt chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016)

01/09/2016
Sáng ngày 30/8/2016, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016). Buổi sinh hoạt có 3 nội dung chính gồm sinh hoạt chuyên đề về “Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” do đồng chí Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở báo cáo; Xem phim tư liệu “Người đi tìm hình của nước” và thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi sinh hoạt giúp cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu, rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, giúp chúng ta ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
                                                                   Tin: T. Trang
Ảnh: Q. Vinh