> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Sơ kết công tác phối hợp giữa 3 văn phòng

Sơ kết công tác phối hợp giữa 3 văn phòng

02/03/2016
Chiều 1-3, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa 3 văn phòng trong năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2015, các văn phòng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thực hiện tốt quy chế phối hợp. Chủ động tham mưu giúp Thường trực các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên các mặt công tác; chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện phục vụ hiệu quả các buổi làm việc, cuộc họp, hội nghị của Tỉnh ủy, các kỳ họp của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đặc biệt, các văn phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt nội dung, văn kiện và các điều kiện phục vụ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác của 3 văn phòng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh trong năm 2016 và những năm tiếp theo các văn phòng cần tăng cường công tác phối hợp; tham mưu để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành thông suốt các nhiệm vụ của tỉnh. Đồng thời, cán bộ, nhân viên 3 văn phòng cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới phương thức làm việc, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 Minh Nguyễn
Theo baogialai.com.vn

Sơ kết công tác phối hợp giữa 3 văn phòng

02/03/2016
Chiều 1-3, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa 3 văn phòng trong năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2015, các văn phòng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thực hiện tốt quy chế phối hợp. Chủ động tham mưu giúp Thường trực các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên các mặt công tác; chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện phục vụ hiệu quả các buổi làm việc, cuộc họp, hội nghị của Tỉnh ủy, các kỳ họp của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đặc biệt, các văn phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt nội dung, văn kiện và các điều kiện phục vụ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác của 3 văn phòng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh trong năm 2016 và những năm tiếp theo các văn phòng cần tăng cường công tác phối hợp; tham mưu để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành thông suốt các nhiệm vụ của tỉnh. Đồng thời, cán bộ, nhân viên 3 văn phòng cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới phương thức làm việc, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 Minh Nguyễn
Theo baogialai.com.vn