> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015)

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015)

17/05/2015
Được sự nhất trí của Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng, sáng ngày 18/5/2015, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015). Đến dự buổi sinh hoạt có đồng chí Rah Lan Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Dương Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ 2, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã trình bày chuyên đề năm 2015 về  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân”, gắn với chủ đề học tập xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành hoạt động, sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; làm cho toàn thể đảng viên, CBCCVCNLĐ trong đơn vị nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu, rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy cơ sở cũng đã khen thưởng cho 4 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích thực hiện “Người tốt việc tốt làm theo gương Bác” trong 4 năm (2011-2015).
Tin:Thu Trang, ảnh: Đăng Khoa

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015)

17/05/2015
Được sự nhất trí của Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng, sáng ngày 18/5/2015, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015). Đến dự buổi sinh hoạt có đồng chí Rah Lan Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Dương Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ 2, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã trình bày chuyên đề năm 2015 về  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân”, gắn với chủ đề học tập xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành hoạt động, sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; làm cho toàn thể đảng viên, CBCCVCNLĐ trong đơn vị nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu, rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy cơ sở cũng đã khen thưởng cho 4 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích thực hiện “Người tốt việc tốt làm theo gương Bác” trong 4 năm (2011-2015).
Tin:Thu Trang, ảnh: Đăng Khoa