> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Tọa đàm, sinh hoạt Kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng

Tọa đàm, sinh hoạt Kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2014)

26/08/2014
Được sự nhất trí của Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng, chiều ngày 25/8/2014, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng đã tổ chức buổi tọa đàm và sinh hoạt chuyên đề “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/5/1945-19/5/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2014). Đến dự buổi tọa đàm có ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Đinh Duy Vươtk UVTT HĐND tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lao động của Văn phòng.

Tại buổi tọa đàm toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Văn phòng đã nghe báo cáo viên trình bày các nội dung “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Sau đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng đã chia thành 2 đội trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi tọa đàm nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giúp toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ và cơ quan nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lao động phấn đấu làm theo gương Bác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.
 
Thu Trang

Tọa đàm, sinh hoạt Kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2014)

26/08/2014
Được sự nhất trí của Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng, chiều ngày 25/8/2014, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng đã tổ chức buổi tọa đàm và sinh hoạt chuyên đề “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/5/1945-19/5/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2014). Đến dự buổi tọa đàm có ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Đinh Duy Vươtk UVTT HĐND tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lao động của Văn phòng.

Tại buổi tọa đàm toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Văn phòng đã nghe báo cáo viên trình bày các nội dung “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Sau đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng đã chia thành 2 đội trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi tọa đàm nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giúp toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ và cơ quan nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lao động phấn đấu làm theo gương Bác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.
 
Thu Trang