> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt Giải Nhì toàn đoàn Hội thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt Giải Nhì toàn đoàn Hội thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” tỉnh Gia Lai năm 2022

10/10/2022
Trong 02 ngày 7-8/10/2022, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (TP. Pleiku), Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng với 20 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Gia Lai tham gia Hội thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” tỉnh Gia Lai năm 2022.
 
image001.jpg
Đội thi CCHC Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (bên phải) dự thi phần kiến thức trắc nghiệm

Trải qua 02 ngày dự thi 3 phần gồm: Phần thi Tự giới thiệu; Phần thi kiến thức trắc nghiệm và tình huống; Phần thi tiểu phẩm, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đem đến những lời hát giới thiệu chức năng nhiệm vụ của cơ quan dân cử trong phần Tự giới thiệu, vượt qua phần thi Kiến thức và giới thiệu về cải cách hành chính tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông qua tiểu phẩm “Tiếp dân thời đại số”. 
 
 image003.jpg
Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhận cờ giải nhì toàn đoàn

Cùng với các đội thi, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã nêu ý tưởng sáng kiến và giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương; vai trò của đoàn viên công đoàn trong việc tham gia thực hiện chương trình trình tổng thể cải cách cách hành chính nhà nước. Kết thúc Hội thi, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt 02 giải phụ gồm: Giải nhì tiểu phẩm và giải ba phần thi Kiến thức, đồng thời giành giải nhì chung cuộc toàn đoàn./.
Hà Nguyễn

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt Giải Nhì toàn đoàn Hội thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” tỉnh Gia Lai năm 2022

10/10/2022
Trong 02 ngày 7-8/10/2022, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (TP. Pleiku), Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng với 20 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Gia Lai tham gia Hội thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” tỉnh Gia Lai năm 2022.
 
image001.jpg
Đội thi CCHC Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (bên phải) dự thi phần kiến thức trắc nghiệm

Trải qua 02 ngày dự thi 3 phần gồm: Phần thi Tự giới thiệu; Phần thi kiến thức trắc nghiệm và tình huống; Phần thi tiểu phẩm, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đem đến những lời hát giới thiệu chức năng nhiệm vụ của cơ quan dân cử trong phần Tự giới thiệu, vượt qua phần thi Kiến thức và giới thiệu về cải cách hành chính tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông qua tiểu phẩm “Tiếp dân thời đại số”. 
 
 image003.jpg
Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhận cờ giải nhì toàn đoàn

Cùng với các đội thi, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã nêu ý tưởng sáng kiến và giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương; vai trò của đoàn viên công đoàn trong việc tham gia thực hiện chương trình trình tổng thể cải cách cách hành chính nhà nước. Kết thúc Hội thi, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt 02 giải phụ gồm: Giải nhì tiểu phẩm và giải ba phần thi Kiến thức, đồng thời giành giải nhì chung cuộc toàn đoàn./.
Hà Nguyễn