> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014

21/07/2015
Chiều 20/7, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015.

 Đồng chí Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể CBCC,VC-NLĐ tham dự hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2015, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Lãnh đạo Văn phòng quản lý, điều hành đúng quy chế làm việc, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn tăng cường kỷ luật công vụ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác. CBCC,VC-NLĐ Văn phòng đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Nổi bật là đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai lấy ý kiến 134 lượt cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý 19 dự thảo luật; phục vụ ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh TXCT trước và sau các kỳ họp; tham mưu, phục vụ các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành 04 cuộc giám sát; Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh tiến hành 07 cuộc giám sát, khảo sát và 01 cuộc tham vấn nhân dân.

Tổ chức thành công Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh Miền trung và Tây nguyên. Tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân hằng tháng với 94 lượt công dân và 01 đoàn gần 100 người đến trình bày, gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia kỳ họp thứ 9 và HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh  khoá X (nhiệm kỳ 2011-2016).

Trong sáu tháng cuối năm 2015, Văn phòng tiếp tục tập trung tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh tham dự và tổ chức các kỳ họp theo quy định; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh. Tham mưu chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội và HĐND tỉnh, đồng thời chuẩn bị các điều kiện hoạt động của nhiệm kỳ khóa mới.

IMG_0031.JPG
Đồng chí Nguyễn Thế Quang - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Duy Vượt, UVTT HĐND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và 02 cá nhân; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân; 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 01 cá nhân nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 01 tập thể và 07 cá nhân nhận giấy khen của Chánh Văn phòng, đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2011-2015. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vinh dự được nhận Cờ của UDND tỉnh khen thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối các sở, ngành tổng hợp năm 2014./. 
                   Tin: Q.Vinh, ảnh: H.T

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014

21/07/2015
Chiều 20/7, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015.

 Đồng chí Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể CBCC,VC-NLĐ tham dự hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2015, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Lãnh đạo Văn phòng quản lý, điều hành đúng quy chế làm việc, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn tăng cường kỷ luật công vụ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác. CBCC,VC-NLĐ Văn phòng đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Nổi bật là đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai lấy ý kiến 134 lượt cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý 19 dự thảo luật; phục vụ ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh TXCT trước và sau các kỳ họp; tham mưu, phục vụ các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành 04 cuộc giám sát; Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh tiến hành 07 cuộc giám sát, khảo sát và 01 cuộc tham vấn nhân dân.

Tổ chức thành công Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh Miền trung và Tây nguyên. Tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân hằng tháng với 94 lượt công dân và 01 đoàn gần 100 người đến trình bày, gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia kỳ họp thứ 9 và HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh  khoá X (nhiệm kỳ 2011-2016).

Trong sáu tháng cuối năm 2015, Văn phòng tiếp tục tập trung tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh tham dự và tổ chức các kỳ họp theo quy định; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh. Tham mưu chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội và HĐND tỉnh, đồng thời chuẩn bị các điều kiện hoạt động của nhiệm kỳ khóa mới.

IMG_0031.JPG
Đồng chí Nguyễn Thế Quang - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Duy Vượt, UVTT HĐND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và 02 cá nhân; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân; 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 01 cá nhân nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 01 tập thể và 07 cá nhân nhận giấy khen của Chánh Văn phòng, đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2011-2015. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vinh dự được nhận Cờ của UDND tỉnh khen thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối các sở, ngành tổng hợp năm 2014./. 
                   Tin: Q.Vinh, ảnh: H.T