> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

15/01/2016
Chiều 14/01/2016, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị CB,CCVC nhằm tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2016. Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Thành, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đinh Duy Vượt, Tỉnh ủy viên UVTT HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và toàn thể CBCC,VC-NLĐ của Văn phòng.

Năm 2015, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc và tổ chức phục vụ các hoạt động chức năng của Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Đoàn, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo chủ động, toàn diện, kịp thời, đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và chất lượng ngày càng nâng cao, nhất là việc tham mưu, phục vụ 02 kỳ họp của Quốc hội, tổ chức 03 kỳ họp của HĐND tỉnh; tham gia xây dựng 51 lượt dự án luật, ban hành 29 Nghị quyết của HĐND tỉnh; triển khai 14 đợt giám sát, khảo sát việc thi hành chính sách, pháp luật và 01 cuộc tham vấn ý kiến nhân dân; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý 588 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân... Công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Văn phòng với các cơ quan hữu quan để triển khai kịp thời các hoạt động công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đinh Duy Vượt, Tỉnh ủy viên UVTT HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể Văn phòng, trong năm 2015 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác tham mưu, tổng hợp cơ bản bảo đảm chất lượng và năng động, chủ động hơn. Ông đề nghị trong năm 2016, mỗi CB,CCVC-NLĐ trong cơ quan Văn phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế và phấn đấu học tập, rèn luyện nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, tổng hợp và phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

2.jpg
Chánh Văn phòng trao bằng khen cho các cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
 
Văn phòng khen thưởng thành tích năm 2015 với 100% CB,CCVC-NLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 18 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 05/05 tập thể đạt lao động tiên tiến; 02 tập thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc, tặng bằng khen cho 02 tập thể; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 02 cá nhân; đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng II cho 01 cá nhân và trao giấy khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2015.

Chánh Văn phòng đã phát động thi đua và Ban chấp hành các đoàn thể, Trưởng các phòng chuyên môn ký kết giao ước thi đua năm 2016, để triển khai sâu, rộng phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016./.

Tin: Q.Vinh, ảnh: Đ.K

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

15/01/2016
Chiều 14/01/2016, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị CB,CCVC nhằm tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2016. Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Thành, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đinh Duy Vượt, Tỉnh ủy viên UVTT HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và toàn thể CBCC,VC-NLĐ của Văn phòng.

Năm 2015, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc và tổ chức phục vụ các hoạt động chức năng của Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Đoàn, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo chủ động, toàn diện, kịp thời, đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và chất lượng ngày càng nâng cao, nhất là việc tham mưu, phục vụ 02 kỳ họp của Quốc hội, tổ chức 03 kỳ họp của HĐND tỉnh; tham gia xây dựng 51 lượt dự án luật, ban hành 29 Nghị quyết của HĐND tỉnh; triển khai 14 đợt giám sát, khảo sát việc thi hành chính sách, pháp luật và 01 cuộc tham vấn ý kiến nhân dân; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý 588 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân... Công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Văn phòng với các cơ quan hữu quan để triển khai kịp thời các hoạt động công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đinh Duy Vượt, Tỉnh ủy viên UVTT HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể Văn phòng, trong năm 2015 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác tham mưu, tổng hợp cơ bản bảo đảm chất lượng và năng động, chủ động hơn. Ông đề nghị trong năm 2016, mỗi CB,CCVC-NLĐ trong cơ quan Văn phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế và phấn đấu học tập, rèn luyện nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, tổng hợp và phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

2.jpg
Chánh Văn phòng trao bằng khen cho các cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
 
Văn phòng khen thưởng thành tích năm 2015 với 100% CB,CCVC-NLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 18 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 05/05 tập thể đạt lao động tiên tiến; 02 tập thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc, tặng bằng khen cho 02 tập thể; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 02 cá nhân; đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng II cho 01 cá nhân và trao giấy khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2015.

Chánh Văn phòng đã phát động thi đua và Ban chấp hành các đoàn thể, Trưởng các phòng chuyên môn ký kết giao ước thi đua năm 2016, để triển khai sâu, rộng phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016./.

Tin: Q.Vinh, ảnh: Đ.K