> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023

17/01/2023
Chiều ngày 17/01/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023. Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và ông Lê Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
 
Dự Hội nghị có các ông, bà: Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng (CB,CC,NLĐ).
 
  quang-canh.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, CB,CC,NLĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia 03 kỳ họp Quốc hội và 03 phiên họp trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức thành công 05 kỳ họp HĐND tỉnh; tham mưu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành kế hoạch giám sát, khảo sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Văn phòng thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công và kinh phí quản lý hành chính đúng mục đích, đúng chế độ. Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến những vấn đề liên quan như: Các chế độ chính sách cho người lao động; công tác phối hợp của các phòng chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế… Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và trả lời, thông tin các vấn đề CB,CC,NLĐ quan tâm, đồng thời đề nghị các CB,CC,NLĐ Văn phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2023.
 
KHEN-TANG-TAP-THE.jpg
Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể đạt “tập thể lao động tiên tiến”

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 02 tập thể đạt “Tập thể lao động tiên tiến”, 20 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 43 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 21 cá nhân được tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.
Hoàng Sơn

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023

17/01/2023
Chiều ngày 17/01/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023. Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và ông Lê Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
 
Dự Hội nghị có các ông, bà: Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng (CB,CC,NLĐ).
 
  quang-canh.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, CB,CC,NLĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia 03 kỳ họp Quốc hội và 03 phiên họp trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức thành công 05 kỳ họp HĐND tỉnh; tham mưu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành kế hoạch giám sát, khảo sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Văn phòng thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công và kinh phí quản lý hành chính đúng mục đích, đúng chế độ. Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến những vấn đề liên quan như: Các chế độ chính sách cho người lao động; công tác phối hợp của các phòng chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế… Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và trả lời, thông tin các vấn đề CB,CC,NLĐ quan tâm, đồng thời đề nghị các CB,CC,NLĐ Văn phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2023.
 
KHEN-TANG-TAP-THE.jpg
Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể đạt “tập thể lao động tiên tiến”

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 02 tập thể đạt “Tập thể lao động tiên tiến”, 20 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 43 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 21 cá nhân được tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.
Hoàng Sơn