> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Xây dựng Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ

Xây dựng Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

13/01/2015
Buổi sáng ngày 12/01/2015, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lương Thanh Đức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ sở.

Trong năm 2014, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, và Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, công tác xây dựng Đảng bộ cơ sở tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng tăng cường, tình hình dân chủ trong sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục được mở rộng và phát huy. Sinh hoạt của các Chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả. Công tác chăm lo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được Đảng bộ chú trọng, đã kết nạp 02 đảng viên mới và tiếp tục tạo nguồn để phát triển đảng viên trong thời gian tới. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Lãnh đạo hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh chất lượng và hiệu quả được nâng lên. Lãnh đạo xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh, công sở văn hóa và công đoàn sơ sở, chi đoàn thanh niên giữ vững tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc.

Đảng bộ cơ sở đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2015, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt 09 chỉ tiêu với 05 nhiệm vụ và các giải pháp nhằm giữ vững tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND đã quyết định công nhận 05 Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tặng giấy khen Chi bộ 1 “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời biểu dương 12 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác Đảng trong năm 2014./.                                            

Tin, ảnh: Q.Vinh

Xây dựng Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

13/01/2015
Buổi sáng ngày 12/01/2015, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lương Thanh Đức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ sở.

Trong năm 2014, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, và Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, công tác xây dựng Đảng bộ cơ sở tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng tăng cường, tình hình dân chủ trong sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục được mở rộng và phát huy. Sinh hoạt của các Chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả. Công tác chăm lo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được Đảng bộ chú trọng, đã kết nạp 02 đảng viên mới và tiếp tục tạo nguồn để phát triển đảng viên trong thời gian tới. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Lãnh đạo hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh chất lượng và hiệu quả được nâng lên. Lãnh đạo xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh, công sở văn hóa và công đoàn sơ sở, chi đoàn thanh niên giữ vững tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc.

Đảng bộ cơ sở đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2015, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt 09 chỉ tiêu với 05 nhiệm vụ và các giải pháp nhằm giữ vững tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND đã quyết định công nhận 05 Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tặng giấy khen Chi bộ 1 “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời biểu dương 12 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác Đảng trong năm 2014./.                                            

Tin, ảnh: Q.Vinh