> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Bế mạc phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cơ bản hoàn thành việc cho ý kiến các nội dun

Bế mạc phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cơ bản hoàn thành việc cho ý kiến các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3

27/04/2022
Chiều 26/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 10. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra để xem xét kỹ lưỡng các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bảo đảm yêu cầu chất lượng, tiến độ; đồng thời quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
 
image001.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 10 

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 10. Trong 6 ngày làm việc thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về 16 nội dung trong đó có 14 nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành 2 Nghị quyết theo thẩm quyền và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội định kỳ hàng tháng.

Hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp

Điểm lại các kết quả của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 8 nội dung trong đó có 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình lập, triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian qua, các nguyên tắc lập dự kiến Chương trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời ban hành các Nghị quyết số 19 để bổ sung 2  nội dung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 tới.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiêm túc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Chính phủ dành nhiều thời gian hơn nữa cho công tác hoàn thiện thể chế, cho ý kiến kỹ lưỡng, thấu đáo những vấn đề quan trọng hoặc những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị dự án và dự thảo, thể hiện rõ chính kiến trong quá trình thẩm tra, kiên quyết không đề xuất trình những dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng, thủ tục và hồ sơ tài liệu theo quy định. Nội dung được đề xuất đưa vào chương trình phải được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá tác động sâu sắc, toàn diện, đúng quy trình của luật định, khắc phục tình trạng quyết định rồi sau lại đưa vào, rồi lại rút ra nhiều lần, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
 
image003.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc xem xét thí điểm thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa là nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển và tầm nhìn đến năm 2045 là thành phố đáng sống, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm khu vực Châu Á, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng và an ninh đã được Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đề ra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự thảo Nghị quyết này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, tờ trình và dự thảo Nghị quyết; đánh giá toàn diện các chính sách được đề xuất tác động đến kinh tế, ngân sách, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tính hợp lý, khả thi trong các quy định ưu đãi; đánh giá và làm rõ tác động lan tỏa vùng cũng như giá trị nhân rộng mô hình sau thời gian thí điểm kết thúc. Đồng thời, tăng cường phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm, phù hợp với năng lực quản lý của địa phương, kiểm soát gian lận thương mại, bảo đảm sự minh bạch trong xây dựng thực thi, tránh lợi dụng chính sách. Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tổ chức thẩm tra kỹ lưỡng để báo cáo với Quốc hội.

Về các dự án luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần này gồm dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật, Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã tích cực phối hợp, theo dõi, đôn đốc, bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về từng dự án. Cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức. Tổng Thư ký Quốc hội kịp thời đôn đốc các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ để gửi đến đại biểu Quốc hội đúng quy định của pháp luật.

Về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; nhất trí cho phép kéo dài thời gian thực hiện toàn bộ Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023, đồng thời yêu cầu Chính phủ sớm xây dựng trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có các quy định về xử lý nợ xấu trong năm 2023.

Thống nhất nội dung chuyên đề giám sát trình Quốc hội quyết định

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao trong năm 2023 gồm:

Một là, việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Hai là, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 21-25 và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ba là, việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bốn là, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng.

Trên cơ sở Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện giám sát 2 chuyên đề còn lại.
 
image005.jpg
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp

Nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cần tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đối với những dự kiến chuyên đề giám sát khác mang tính thời sự được dư luận quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ đưa vào kế hoạch giám sát của cơ quan mình hoặc tiến hành tổ chức hoạt động giải trình trong năm 2023.

Đề xuất rõ giải pháp phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc và điểm nghẽn trong công tác quy hoạch

Về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hành chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đoàn giám sát của Quốc hội trong việc đảm bảo tiến độ, nội dung giám sát, cơ bản thống nhất với nhiều nội dung nhận định tại báo cáo kết quả giám sát.

Ghi nhận những kết quả tích cực trong ban hành chính sách, pháp luật cũng như tổ chức thực hiện về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch mới có hiệu lực, Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua kết quả giám sát cho thấy, công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đã được đẩy nhanh hơn, bước đầu đi vào nề nếp. Tuy nhiên, những vướng mắc về quy định pháp luật và hạn chế, bất cập trong thực thi đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác lập quy hoạch, dẫn đến việc hoàn thành quy hoạch còn rất chậm; tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chưa đạt được yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu tại Nghị quyết 11 ngày 5/2/2018 của Chính phủ.

Để tháo gỡ khó khăn đối với công tác quy hoạch, tập trung vào các vấn đề thực sự cấp bách, có ý nghĩa tác động ngay đến công tác quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ ưu tiên tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt quyết định hoặc quyết định quy hoạch, đặc biệt coi trọng chất lượng quy hoạch; tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để hoàn thành sớm các quy hoạch quan trọng, các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành hạ tầng chủ chốt.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Đoàn giám sát nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết giám sát để trình Quốc hội giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ 3. Trong đó, báo cáo cần nêu bật được những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, đặc biệt là làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc và điểm nghẽn trong công tác quy hoạch hiện nay.
 
image007.jpg
Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp

Đánh giá rõ tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo 7 lĩnh vực của Luật 

Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, mặc dù trong bối cảnh năm 2021 còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm cao, sát sao trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí từng bước được nâng lên, đảm bảo sử dụng các nguồn lực Nhà nước, của Nhân dân ngày càng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ở các lĩnh vực quan trọng vẫn diễn ra tình trạng lãng phí, còn vi phạm, sai sót ở các mức độ khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chính và ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, quản lý đất đai, tài sản công, tài nguyên và khoáng sản.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, lưu ý đánh giá cụ thể hơn về những kết quả nổi bật đã đạt được cũng như những bất cập, hạn chế, rà soát, nêu bật những việc làm được, chưa làm được theo các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình tổng thể Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã ban hành trong năm 2021, bổ sung thêm địa chỉ các bộ, ngành, địa phương, các điển hình thực hiện tốt và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt theo 7 lĩnh vực của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Bổ sung số liệu nêu rõ những lĩnh vực cần phải có giải pháp quyết liệt để tiết kiệm, chống lãng phí, điều chỉnh lại bố cục, cách trình bày báo cáo tóm tắt để tập trung vào các vấn đề lớn và quan trọng, nêu bật các vấn đề cụ thể và đánh giá, kiến nghị các giải pháp căn cơ, trọng tâm, xác định được trách nhiệm một cách rõ ràng, nhất là đối với báo cáo thẩm tra.

Về Báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của cơ quan xây dựng báo cáo và cơ quan thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và báo cáo tài chính nhà nước năm 2020. Các báo cáo đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, làm rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm về bức tranh quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo tài chính nhà nước. Bên cạnh đó, một số vấn đề cần nhấn mạnh, một số nội dung cần làm rõ, thống nhất số liệu giữa các cơ quan đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, đề nghị Chính phủ, cơ quan thẩm tra, Kiểm toán nhà nước tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp để hoàn thiện các báo cáo và dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3.
 
image009.jpg
Chủ tịch Quốc hội điểm lại kết quả của phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về công tác dân nguyện tháng 3/2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo công tác dân nguyện của tháng 3, nội dung dự thảo báo cáo cơ bản đảm bảo chất lượng, đã chỉ rõ những vấn đề nổi cộm mà cử tri và nhân dân đang băn khoăn, lo lắng, kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền về kiến nghị của cử tri, đồng thời đã nêu rõ địa chỉ cơ quan chưa trả lời đầy đủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Ban Dân nguyện tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trả lời đầy đủ kiến nghị cử tri và ý kiến của nhân dân, tham mưu, triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng kế hoạch. Các đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động nắm thông tin, tình hình và thu thập kiến nghị cử tri và nhân dân trên địa bàn, tổng hợp đầy đủ vào báo cáo dân nguyện hàng tháng. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Chí Minh, Bình Định, Đắk Nông, Quảng Nam, Lào Cai, Thái Bình, Ninh Bình, v.v. khẩn trương xem xét, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài có liên quan. Chỉ đạo phối hợp cơ quan chức năng xử lý vi phạm, không để khiếu nại, tố cáo phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, theo quy định của pháp luật và đã ban hành nghị quyết về vấn đề này.

Chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về công tác chuẩn bị, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đối với các nội dung đã được đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp, đề nghị các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỳ họp gửi đến đại biểu Quốc hội. Các cơ quan phối hợp chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền về chương trình và nội dung kỳ họp, trong đó, nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, các phương án, ưu điểm, hạn chế của từng phương án và thể hiện rõ chính kiến.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác thông tin truyền thông, công tác an ninh, trật tự và các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành công tốt đẹp. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành toàn bộ các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; đồng thời lưu ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ còn một phiên họp nữa trước khi diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thời gian gấp rút, các cơ quan cần khẩn trương để giải quyết những vấn đề còn lại đã dự kiến đưa vào chương trình.

Một số hình ảnh tại phiên họp:
 
image011.jpg
Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội
 
image013.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đến nay việc cho ý kiến các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 đã cơ bản hoàn thành
 
image015.jpg
Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp
 
image017.jpg
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 tới
 
image019.jpg
Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự phiên họp
Theo quochoi.vn

Bế mạc phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cơ bản hoàn thành việc cho ý kiến các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3

27/04/2022
Chiều 26/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 10. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra để xem xét kỹ lưỡng các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bảo đảm yêu cầu chất lượng, tiến độ; đồng thời quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
 
image001.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 10 

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 10. Trong 6 ngày làm việc thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về 16 nội dung trong đó có 14 nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành 2 Nghị quyết theo thẩm quyền và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội định kỳ hàng tháng.

Hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp

Điểm lại các kết quả của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 8 nội dung trong đó có 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình lập, triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian qua, các nguyên tắc lập dự kiến Chương trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời ban hành các Nghị quyết số 19 để bổ sung 2  nội dung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 tới.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiêm túc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Chính phủ dành nhiều thời gian hơn nữa cho công tác hoàn thiện thể chế, cho ý kiến kỹ lưỡng, thấu đáo những vấn đề quan trọng hoặc những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị dự án và dự thảo, thể hiện rõ chính kiến trong quá trình thẩm tra, kiên quyết không đề xuất trình những dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng, thủ tục và hồ sơ tài liệu theo quy định. Nội dung được đề xuất đưa vào chương trình phải được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá tác động sâu sắc, toàn diện, đúng quy trình của luật định, khắc phục tình trạng quyết định rồi sau lại đưa vào, rồi lại rút ra nhiều lần, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
 
image003.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc xem xét thí điểm thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa là nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển và tầm nhìn đến năm 2045 là thành phố đáng sống, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm khu vực Châu Á, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng và an ninh đã được Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đề ra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự thảo Nghị quyết này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, tờ trình và dự thảo Nghị quyết; đánh giá toàn diện các chính sách được đề xuất tác động đến kinh tế, ngân sách, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tính hợp lý, khả thi trong các quy định ưu đãi; đánh giá và làm rõ tác động lan tỏa vùng cũng như giá trị nhân rộng mô hình sau thời gian thí điểm kết thúc. Đồng thời, tăng cường phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm, phù hợp với năng lực quản lý của địa phương, kiểm soát gian lận thương mại, bảo đảm sự minh bạch trong xây dựng thực thi, tránh lợi dụng chính sách. Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tổ chức thẩm tra kỹ lưỡng để báo cáo với Quốc hội.

Về các dự án luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần này gồm dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật, Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã tích cực phối hợp, theo dõi, đôn đốc, bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về từng dự án. Cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức. Tổng Thư ký Quốc hội kịp thời đôn đốc các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ để gửi đến đại biểu Quốc hội đúng quy định của pháp luật.

Về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; nhất trí cho phép kéo dài thời gian thực hiện toàn bộ Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023, đồng thời yêu cầu Chính phủ sớm xây dựng trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có các quy định về xử lý nợ xấu trong năm 2023.

Thống nhất nội dung chuyên đề giám sát trình Quốc hội quyết định

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao trong năm 2023 gồm:

Một là, việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Hai là, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 21-25 và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ba là, việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bốn là, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng.

Trên cơ sở Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện giám sát 2 chuyên đề còn lại.
 
image005.jpg
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp

Nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cần tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đối với những dự kiến chuyên đề giám sát khác mang tính thời sự được dư luận quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ đưa vào kế hoạch giám sát của cơ quan mình hoặc tiến hành tổ chức hoạt động giải trình trong năm 2023.

Đề xuất rõ giải pháp phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc và điểm nghẽn trong công tác quy hoạch

Về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hành chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đoàn giám sát của Quốc hội trong việc đảm bảo tiến độ, nội dung giám sát, cơ bản thống nhất với nhiều nội dung nhận định tại báo cáo kết quả giám sát.

Ghi nhận những kết quả tích cực trong ban hành chính sách, pháp luật cũng như tổ chức thực hiện về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch mới có hiệu lực, Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua kết quả giám sát cho thấy, công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đã được đẩy nhanh hơn, bước đầu đi vào nề nếp. Tuy nhiên, những vướng mắc về quy định pháp luật và hạn chế, bất cập trong thực thi đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác lập quy hoạch, dẫn đến việc hoàn thành quy hoạch còn rất chậm; tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chưa đạt được yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu tại Nghị quyết 11 ngày 5/2/2018 của Chính phủ.

Để tháo gỡ khó khăn đối với công tác quy hoạch, tập trung vào các vấn đề thực sự cấp bách, có ý nghĩa tác động ngay đến công tác quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ ưu tiên tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt quyết định hoặc quyết định quy hoạch, đặc biệt coi trọng chất lượng quy hoạch; tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để hoàn thành sớm các quy hoạch quan trọng, các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành hạ tầng chủ chốt.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Đoàn giám sát nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết giám sát để trình Quốc hội giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ 3. Trong đó, báo cáo cần nêu bật được những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, đặc biệt là làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc và điểm nghẽn trong công tác quy hoạch hiện nay.
 
image007.jpg
Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp

Đánh giá rõ tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo 7 lĩnh vực của Luật 

Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, mặc dù trong bối cảnh năm 2021 còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm cao, sát sao trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí từng bước được nâng lên, đảm bảo sử dụng các nguồn lực Nhà nước, của Nhân dân ngày càng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ở các lĩnh vực quan trọng vẫn diễn ra tình trạng lãng phí, còn vi phạm, sai sót ở các mức độ khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chính và ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, quản lý đất đai, tài sản công, tài nguyên và khoáng sản.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, lưu ý đánh giá cụ thể hơn về những kết quả nổi bật đã đạt được cũng như những bất cập, hạn chế, rà soát, nêu bật những việc làm được, chưa làm được theo các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình tổng thể Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã ban hành trong năm 2021, bổ sung thêm địa chỉ các bộ, ngành, địa phương, các điển hình thực hiện tốt và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt theo 7 lĩnh vực của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Bổ sung số liệu nêu rõ những lĩnh vực cần phải có giải pháp quyết liệt để tiết kiệm, chống lãng phí, điều chỉnh lại bố cục, cách trình bày báo cáo tóm tắt để tập trung vào các vấn đề lớn và quan trọng, nêu bật các vấn đề cụ thể và đánh giá, kiến nghị các giải pháp căn cơ, trọng tâm, xác định được trách nhiệm một cách rõ ràng, nhất là đối với báo cáo thẩm tra.

Về Báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của cơ quan xây dựng báo cáo và cơ quan thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và báo cáo tài chính nhà nước năm 2020. Các báo cáo đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, làm rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm về bức tranh quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo tài chính nhà nước. Bên cạnh đó, một số vấn đề cần nhấn mạnh, một số nội dung cần làm rõ, thống nhất số liệu giữa các cơ quan đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, đề nghị Chính phủ, cơ quan thẩm tra, Kiểm toán nhà nước tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp để hoàn thiện các báo cáo và dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3.
 
image009.jpg
Chủ tịch Quốc hội điểm lại kết quả của phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về công tác dân nguyện tháng 3/2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo công tác dân nguyện của tháng 3, nội dung dự thảo báo cáo cơ bản đảm bảo chất lượng, đã chỉ rõ những vấn đề nổi cộm mà cử tri và nhân dân đang băn khoăn, lo lắng, kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền về kiến nghị của cử tri, đồng thời đã nêu rõ địa chỉ cơ quan chưa trả lời đầy đủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Ban Dân nguyện tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trả lời đầy đủ kiến nghị cử tri và ý kiến của nhân dân, tham mưu, triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng kế hoạch. Các đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động nắm thông tin, tình hình và thu thập kiến nghị cử tri và nhân dân trên địa bàn, tổng hợp đầy đủ vào báo cáo dân nguyện hàng tháng. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Chí Minh, Bình Định, Đắk Nông, Quảng Nam, Lào Cai, Thái Bình, Ninh Bình, v.v. khẩn trương xem xét, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài có liên quan. Chỉ đạo phối hợp cơ quan chức năng xử lý vi phạm, không để khiếu nại, tố cáo phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, theo quy định của pháp luật và đã ban hành nghị quyết về vấn đề này.

Chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về công tác chuẩn bị, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đối với các nội dung đã được đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp, đề nghị các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỳ họp gửi đến đại biểu Quốc hội. Các cơ quan phối hợp chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền về chương trình và nội dung kỳ họp, trong đó, nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, các phương án, ưu điểm, hạn chế của từng phương án và thể hiện rõ chính kiến.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác thông tin truyền thông, công tác an ninh, trật tự và các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành công tốt đẹp. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành toàn bộ các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; đồng thời lưu ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ còn một phiên họp nữa trước khi diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thời gian gấp rút, các cơ quan cần khẩn trương để giải quyết những vấn đề còn lại đã dự kiến đưa vào chương trình.

Một số hình ảnh tại phiên họp:
 
image011.jpg
Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội
 
image013.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đến nay việc cho ý kiến các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 đã cơ bản hoàn thành
 
image015.jpg
Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp
 
image017.jpg
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 tới
 
image019.jpg
Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự phiên họp
Theo quochoi.vn